Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: cs7a0r
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

Når: 11. juni 2018 00:00 - 12. juni 2018 00:00

Sted: Gardermoen

Arrangør: JobbAktiv


En konferanse om forståelse av vold og trusler, om forebyggende tiltak og etterarbeid. En viktig konferanse for alle som arbeider i miljø der vold og trusler er en faktor.

Vold og trusler  er et stort problem i helse- og sosialsektoren. Daglig opplever ansatte trusler på arbeidsplassen, og føler seg utrygge. Dette er en utfordring som må løses. Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man kartlegger, oppdager signaler og håndterer vold og aggresjon.

I tillegg fokuserer vi på hvordan man tar vare på de som er blitt utsatt for voldsomme handlinger, og hvordan man systematisk kan arbeide med utøvere for å skape alternativer for vold. Vi ønsker velkommen til det vi mener er en av de viktigste konferansene i år. Sett av dagene allerede nå, da det er begrenset med plasser.

Målgruppe for konferansen: Ledere og ansatte i helse og sosialsektoren, Nav, IA- konsulenter, verneombud, kommunale rus/ psykiatritjenester, asylmottak, flyktningetjenester, boliger for utviklingshemmede, barneverns- institusjoner, akuttmottak på sykehus, samt andre som kommer i kontakt med vold på arbeidsplassen som vektere, politi, parkeringsvakter etc.


https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/arbeid-i-mote-med-vold-og-trusler-i-helse-og-sosialsektoren/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer