Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5ykxys
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
Barn & Unge-kongressen 2018

Når: 23. april 2018 00:00 - 27. april 2018 00:00

Sted: Bergen

Arrangør: NBUP – RKBU Vest (Uni Research), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt (NTNU), RBUP Øst og Sør, NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidl. Atferdssenteret), Helsedirektoratet og Bufdir.


Barn & Unge-kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge?

Noen av utøverne/overgriperne er selv barn eller ungdom. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen barn og unge?

I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.


https://www.barnogungekongressen.no/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer