Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 07jpa0
(Skriv inn koden over.)

Barn & Unge-kongressen 2018
23. - 27. april 2018
Sted: Bergen
Arrangør: NBUP – RKBU Vest (Uni Research), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt (NTNU), RBUP Øst og Sør, NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidl. Atferdssenteret), Helsedirektoratet og Bufdir.

Barn & Unge-kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge?

Noen av utøverne/overgriperne er selv barn eller ungdom. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen barn og unge?

I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

KURSKALENDER
to
26
apr
 
 
on
25
apr

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

Gardermoen

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet.   Hva er de viktigste

on
25
apr

What’s the Nordic way concerning cannabis?

Helsinki, Finland

Use of cannabis in the Nordic countries is either stable or increasing with some regional variation

to
26
apr
 
 
on
25
apr

Gatenær 2018

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

Hvem er de mest utsatte, og hvordan kan vi nå dem. Vi ønsker å fokusere på hvem som er de mest utsat

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer