Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3ha7a6
(Skriv inn koden over.)

Eldre og helse - hva med alkohol? Fagdag og lansering brosjyre
3. mai 2018 09:00 - 12:00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: KoRus-Oslo

Forskning viser at alkoholkonsumet blant de eldste har økt. Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol. Dette skyldes fysiologiske faktorer i selve aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler koblet med alkoholbruk. Eldre som gruppe bruker mer legemidler enn resten av befolkningen.

Gjennom forskning og praksis vet vi at eldre i liten grad kjenner til uheldige effekter ved bruk av alkohol og legemidler, og har lite kunnskap om å tilpasse alkoholbruk etter de fysiske og kognitive endringer som skjer gjennom aldring. 

Brosjyren « Aldring og helse- hva med alkohol» lanseres på fagdagen. 

Mål: Kurset vil rette fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye rusvaner? Eldres alkohol og legemiddelkonsum – omfang? Vil aldring påvirke kroppens evne til å takle alkohol, og hva skjer med samtidig bruk av legemidler? Hvordan snakke med eldre om alkohol og legemiddelbruk? På beina igjen etter blandingsmisbruk; erfaringer fra en bruker. 

Målgruppe: Osloansatte i helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre, fastleger, NAV, eldre- og seniorsentre og alle andre som arbeider med eldre i Oslo.

 

For mer informasjon >> se facebooksiden til KoRus-Oslo

KURSKALENDER
fr
04
mai
 
 
to
03
mai

Helsekonferansen 2018

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Helsekonferansen skaper felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep

fr
04
mai
 
 
to
03
mai

Skolevegringskonferanse

Tromsø

Skolevegringskonferansen - En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.V

on
09
mai

Åpent seminar om psykisk helse Hva var det egentlig som hjalp?

Narvik

Nina Helen Mjøsund har forsket på hva som kan gjøre at mennesker med alvorlig psykiske lidelser, opp

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer