Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6r08k8
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Familiestøtteprogrammet, Oppland

Når: 14. mars 2018 09:00 - 15:30

Sted: Raufoss

Arrangør: KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet


KOMPETANSEPROGRAM I PÅRØRENDESAMARBEID, Oppland

 

Tilbudet går til ansatte innen rus- og psykisk helsetjeneste i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Programmet har som målsetting å styrke samarbeidet og involveringen av pårørende i tjenestene, samt å utvikle gode rutiner og tilbud til pårørende.

Programmet består av opplæringsdager og veiledning for tjenesteutøvere og regionale samlinger for ledere. Det er ønskelig at både tjenesteutøvere og leder fra hvert enkelt arbeidssted deltar.

Opplæringsdagene foregår i Kommunestyresalen Vestre Toten kommune, men kan også følges på videokonferanse fra Valdres og Otta. Deres enhet/avdeling inviteres til å delta i programmet som består av:

  • Åtte opplæringsdager i 2018.  Sted: Raufoss.  Alle dager fra 09.00 til 15.30. Se programbrosjyre for datoer. Oppstart 14. mars.
  • For deltakerne i programmet: Implementeringsstøtte og veiledning i forhold til rutiner og lokale tilbud. Veiledningen foregår lokalt. Datoer avtales nærmere.
  • For deltakernes ledere: Implementeringsverktøy og lederstøtte i prosessen. Tre regionvise ledersamlinger med oppstart / 14. februar.

Påmelding:

Den enkelte melder seg på enten som leder på ledersamlinger eller som deltager på opplæringsprogrammet. 
Dersom ledere ønsker å delta i hele programmet, melder de seg på begge steder.

Påmeldingsfrist 10.januar 2018.


http://www.rus-ost.no/kurs-og-konferanser
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer