Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: m54ef7
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2017

Når: 2. februar 2017 09:00 - 15:00

Sted: Arendal

Arrangør: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder


Mobbing og utestenging i barnehagen er tema for Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2017.

- Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken.

Matthias er en helt vanlig gutt som gleder seg til å treffe vennene sine i barnehagen etter sommerferien. Men ikke alt går som han hadde tenkt. Han kjenner seg alene og utenfor og får til leken sammen med de andre.

Dette er utgangspunktet for barneboken «Mattias er alene» skrevet av Ingrid Lund, forsker og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Ingrid Lund blir hovedforedragsholder på «Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2017.»

Ingrid Lund har forsket på dem som faller ut av videregående skole. Intervjuer med ungdommene viste at det hovedsakelig var problemer hjemme eller mobbing som var hovedårsaken til at de sluttet. – De husker seg selv som både mobber og mobbeoffer og det gikk så langt tilbake som til barnehagen, sier Ingrid Lund.

- Greier vi å gi en trygg start i barnehagen, forebygger vi videre problemer i skolen.

Vi må ha barnehager med tilstedeværende, varme og tydelige voksne som ser når barn blir holdt utenfor og krenket.

Temaet for årets fagdag har bakgrunn i bl.a. Stortingsmelding nr. 19 (2015-16) Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen og NOU 2015: Å høre til – Virkemidler for et trygt skolemiljø.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å styrke barnehagenes og skolenes kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

10 kommuner i Aust- og Vest-Agder vil bli invitert inn i en kompetanseutvikling basert på skole – og barnehageutvikling i lærende nettverk. Dette arbeidet vil forgå i 2017 og 2018. på fagdagen kommer det mer informasjon om dette.

Deltakeravgift: 500 kroner


https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Fylkesmannnens-fagdag-for-barnehageansatte-2017/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer