Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 758268
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Konsensuskonferanse om LAR og graviditet

Når: 13. juni 2017 10:00 - 14. juni 2017 16:00

Sted: Park Hotell Holmenkollen, Oslo

Arrangør: Helsedirektoratet


Hvordan kan vi legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR? Det er tema for konsensuskonferansen.

For å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området, og få synspunkter fra ulike fagmiljø og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til dette temaet, arrangerer Helsedirektoratet en to-dagers konsensuskonferanse 13. -14. juni i år.
Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen. Helsedirektoratet har bestilt totalt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som skal legges frem på konferansen, og disse omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området.

Det er plass til 400 deltakere på konferansen som holdes på Park Hotell Holmenkollen. Påmeldingsfristen er 5. mai 2017.


https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2475&A=61414&Att=0&WebNo=1&Sec=idmrUkKcLpdlpdpL
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer