Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2575j1
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Kurs om endringer i psykisk helsevernlov

Når: 23. oktober 2017 10:00 - 15:15

Sted: Stavanger

Arrangør: Faglig Forum


Alle som arbeider innen psykisk helsefeltet eller med mennesker med psykiske lidelser må nå oppdatere sine kunnskaper om lov og rett knyttet til fagfeltet.I februar 2017 vedtok et enstemmig Storting de mest gjennomgripende og de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtider. 

De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017.
For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven. Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Dette er lovfestet som et nytt vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 

Professor Aslak Syse er foredragsholder


http://www.fagligforum.no/Psykisk-helsevernloven11
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer