Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7wuj33
(Skriv inn koden over.)

Kurs om endringer i psykisk helsevernloven
23. august 2017 10:00 - 15:15
Sted: Sandefjord
Arrangør: Faglig Forum

Alle som arbeider innen psykisk helsefeltet eller med mennesker med psykiske lidelser må nå oppdatere sine kunnskaper om lov og rett knyttet til fagfeltet.I februar 2017 vedtok et enstemmig Storting de mest gjennomgripende og de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtider. 

De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017.
For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven. Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Dette er lovfestet som et nytt vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 

Professor Aslak Syse er foredragsholder

KURSKALENDER
26
aug
 
 
to
24
aug

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Oslo

I august 2017 arrangerer Institutt for mentalisering et 3-dagers introduksjonskurs i mentalisering

to
24
aug

Jubileumsseminar Blå Kors Borgestadklinikken 40 år

Thon Hotel Høyers

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjeneste, kommuner, organisasjoner og andre interesserte

on
30
aug

RØST 2017 – årets brukerkonferanse i rusfeltet

Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen

Vi gjentar fjorårets suksesskonferanse og inviterer, i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus,

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer