Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 541up3
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
MIKS-seminar

Når: 23. februar 2017 09:00 - 16:00

Sted: Ålesund

Arrangør: MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling


MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling arrangerer seminarer med fokus på lokalt integreringsarbeid.

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.

Målsettingen med seminaret er å inspirere ulike aktører som arbeider med integrering og inkludering til å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet, samt sette fokus på kvalitetsutvikling av lokale integreringsprosjekter.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater; barnehager, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.


http://www.miks-norge.no/seminar2016/#1476014942859-79eb63b1-f6a0
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer