Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 466052
(Skriv inn koden over.)

mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19

 
Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Når: 1. februar 2018 09:00 - 2. februar 2018 15:30

Sted: Bergen

Arrangør: KoRus-Vest, Bergen


Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius, psykologspesialist Nina Arefjord 

Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste

Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Innhold:
- Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser
- Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering
- Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering
- Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling
- Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering
- Øvelser


https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4910347&sid=I5uCdf4Do0
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer