Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6241m1
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
Mobbing i barnehagen - fleip eller fakta

Når: 22. februar 2017 10:00 - 16:00

Sted: Tromsø

Arrangør: Utdanningsforbundet


Målgruppe: Styrere, barnehagelærere og andre med interesse for temaet.
Bindende påmeldingsfrist: 25. januar 2017

Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet.

 Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i hver enkelt barnehage. Det handler om hvordan den enkelte voksne tolker, forstår og handler i forhold til barns atferd. Tenker vi at barna i barnehagen er for små til å mobbe andre? Hva er det vi ser hvis vi ser etter, hva er det vi hører når vi hører etter? Hva er mobbing og hva er ikke?

 Kurset vil gi økt kunnskap om mobbing i barnehagen basert på ny nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kurset fokusere på forebyggende tiltak i barnehagen med vekt på hvordan barnehagens ansatte kan gjennom konkrete tiltak legge til rette for forebyggende arbeid i barnehagen.


https://www.utdanningsforbundet.no/PageFiles/300696/mobbing i barnehagen_tromsø.pdf
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer