Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 71sd8i
(Skriv inn koden over.)

Mobbing.Forebygge-avdekke-håndtere
17. april 2018 09:00 - 16:00
Sted: Orkdal Kulturhus
Arrangør: Trønderkompetanse

Kunnskap og handlingskompetanse om mobbing anbefales på de fleste arenaer hvor barn og unge møtes, som barnehage, skole, SFO og organisert fritid, men også for instanser som jobber med det enkelte barn eller familien, for på best mulig måte forebygge, samarbeide og støtte opp om utsatte.

 
Målgrupper
Psykologer, leger, helsepersonell og pedagogisk personell. 
Spesialisthelsetjenesten: BUP, Hab.tjeneste, Barneklinikker.
Barneansvarlig i helsetjenester for voksne: rus, psykiatri, somatikk.
Barnehage, grunnskole, / SFO, VGS. Rektor, skoleeier, helsesøster, psykisk helse, barnevern, PPT.
Politi, barnejurister. Idrettsledere / fritidsledere. Frivillige organisasjoner.
Foresatte. Øvrige interesserte
Kurset streames
KURSKALENDER
ti
17
apr

Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid

Kristiansand

På dette kurset vil du få god innføring i taushetspliktregelverket. Du vil også bli utfordret på hol

to
19
apr
 
 
on
18
apr

Universitetskurs i rusmiddelmedisin, Grunnlagskunnskap

Universitetet i Oslo

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i

on
18
apr

Nye rusmidler

Maridalsveien 3, Oslo

De siste årene har et stort antall nye rusmidler kommet på markedet. Disse stoffene betyr en endring

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer