Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: r5xn8s
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
Mobbing.Forebygge-avdekke-håndtere

Når: 17. april 2018 09:00 - 16:00

Sted: Orkdal Kulturhus

Arrangør: Trønderkompetanse


Kunnskap og handlingskompetanse om mobbing anbefales på de fleste arenaer hvor barn og unge møtes, som barnehage, skole, SFO og organisert fritid, men også for instanser som jobber med det enkelte barn eller familien, for på best mulig måte forebygge, samarbeide og støtte opp om utsatte.

 
Målgrupper
Psykologer, leger, helsepersonell og pedagogisk personell. 
Spesialisthelsetjenesten: BUP, Hab.tjeneste, Barneklinikker.
Barneansvarlig i helsetjenester for voksne: rus, psykiatri, somatikk.
Barnehage, grunnskole, / SFO, VGS. Rektor, skoleeier, helsesøster, psykisk helse, barnevern, PPT.
Politi, barnejurister. Idrettsledere / fritidsledere. Frivillige organisasjoner.
Foresatte. Øvrige interesserte
Kurset streames

http://hoahkizf.mnm.as/r/53665/320284404/10332?l=nb-NO
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer