Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g8a702
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Modum Bad-konferansen 2017: #psyktnormalt

Når: 27. oktober 2017 08:15 - 16:30

Sted: Oslo

Arrangør: Modum Bad


De siste årene har bekymringene for ungdoms psykiske helse økt. Flere unge forteller om høyt nivå av psykiske plager, ensomhet og sterkt press for å prestere. Psykisk helse blant ungdom har fått stor oppmerksomhet i media. Dette har bidratt til alminneliggjøring og etterlengtet åpenhet, men kanskje også til økt sykeliggjøring av normale livsutfordringer?

Hvordan kan vi forstå situasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til positiv utvikling? Hva skal til for å styrke unge menneskers evne til livsmestring? Hvordan yte god hjelp tidlig nok? Hvordan få til tiltak som virker?

Med Modum Bad-konferansen 2017 ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse hos ungdom. Vi byr på innlegg fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og psykiatri, fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak.

Målgruppen for konferansen er bred:

Ansatte innen helse, omsorg og undervisning, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge.


https://www.napha.no/content/21633/Modum-Bad-konferansen-2017:-psyktnormalt
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer