Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88x2pm
(Skriv inn koden over.)

Mot til å se - evne til å handle
24. januar 2018 08:00 - 25. januar 16:00
Sted: Quality Airport hotel Sola
Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen 2018

Tema: Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 13. året på rad.

Mål: Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. Økt kunnskap om samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser.

Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter,  ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.

KURSKALENDER
on
24
jan

Sammenheng - for barnets beste

Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Barnehagekonferanse om overganger Konferansen handler om overgangene når barn begynner i barnehagen,

on
24
jan

Miniseminar om om helsetilstanden i befolkningen

Oslo

Aldri har levealderen i Norge vært så høy. Er det bare en myte at mange nordmenn lever usunt, slappe

to
25
jan

opplæring i Brukerplan

Trondheim

Opplæringen er åpen for alle kommuner i Trøndelag (primært "gamle Sør-Trøndelag") som ønsker å kartl

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer