Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0m00s3
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
Mot til å se - evne til å handle

Når: 24. januar 2018 08:00 - 25. januar 2018 16:00

Sted: Quality Airport hotel Sola

Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen 2018


Tema: Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 13. året på rad.

Mål: Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. Økt kunnskap om samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser.

Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter,  ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.


https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=216808
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer