Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 641703
(Skriv inn koden over.)

Motiverende Intervju (MI) Agder
21. juni 2018 10:00 - 22. juni 15:30
Sted: Krisitiansand
Arrangør: KoRus-Sør i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil det det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Målgruppe:

Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer. Deltagerne må i utg.punktet ha sin arbeidsplass i Agder

KURSKALENDER
ti
21
aug

Rusreformkonferansen

Vika Kino, Oslo

Detaljene i reformen er ikke avklart, men et offentlig utvalg er opprettet og skal gi sine anbefalinger innen desember 2019. Innen den tid kan foreninger som deres påvirke prosessen.

Oslo

25
aug
 
 
to
23
aug

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Grand Hotel, Oslo

Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Oslo

to
23
aug

Instruktøropplæring «Kjentmann»

Clarion Collection Hotel Bryggeparken

«Kjentmann» er en beredskapsordning til bruk i ungdoms- og videregående skole, der målet er å sette skolen i stand til å oppdage og håndtere problematisk rusbruk blant elevene på en konstruktiv måte.

Skien

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer