Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: jwh518
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Motiverende Intervju (MI) Agder

Når: 21. juni 2018 10:00 - 22. juni 2018 15:30

Sted: Krisitiansand

Arrangør: KoRus-Sør i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder


Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil det det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Målgruppe:

Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer. Deltagerne må i utg.punktet ha sin arbeidsplass i Agder


https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/motiverende-intervju-mi-agder-2/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer