Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6a7eef
(Skriv inn koden over.)

Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs
16. - 17. januar 2018
Sted: Svolvæe
Arrangør: KoRus-Nord

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.

KURSKALENDER
on
17
jan
 
 
ti
16
jan

FAGSAMLING 0-24 PROGRAMMET – 2018

Gardermoen

Helsedirektoratet, i samarbeid med Utdannings-, Integrerings- og mangfolds-, Barne-, ungdoms- og fam

on
24
jan
 
 
ma
22
jan

REHAB - 2018, Trondheim

Trondheim: Radisson Blu Royal Garden

Årets kongress fokuserer på samhandling, tverrfaglighet og innovasjon i rehabiliterings- og habilite

to
25
jan
 
 
on
24
jan

Mot til å se - evne til å handle

Quality Airport hotel Sola

Tema: Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer