Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 350y3o
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning

Når: 16. oktober 2017 11:00 - 17. oktober 2017 14:30

Sted: Lillehammer

Arrangør: Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) i samarbeid med høgskolens forskningssentre «Barns og unges kompetanseutvikling» (BUK) og «Senter for innovasjon i tjenesteyting» (SIT)


Brukermedvirkning i forskning er et tema med økende aktualitet både internasjonalt og her i landet. Den økte oppmerksomheten har både demokratiske og forskningsmessige årsaker. Ikke minst innen velferdsforskningen er en viktig grunn at personer og grupper som tradisjonelt har blitt forsket  krever rett til å influere på forskningen. Dette gjelder valg av temaer og problemstillinger og hvordan resultatene av forskningen anvendes i etterkant. Videre kan det argumenteres for at forskningen blir av bedre kvalitet gjennom at brukerne deltar aktivt i forskningsprosessen. De vil kanskje stille andre spørsmål og tolke data på andre måter utfra at de har andre erfaringer enn forskerne med en akademisk bakgrunn. Samtidig kan det være utfordringer og dilemmaer knyttet til brukermedvirkning i forskning. Brukerne kan ha andre forventninger til forskningen, og det kan være tid- og ressurskrevende å involvere brukerne aktivt.

Som plenumsforelesere til konferansen kommer to av verdens fremste forskere på temaet: Diana Rose, som er «Professor i user-led research» ved King’s College og Mary Kellett, som er «Professor of childhood and youth» ved Open University. Kellett har særlig arbeidet med å involvere barn som medforskere. Deltakere inviteres videre til å presentere prosjekter ved å sende abstracts til sesjoner på temaet. Sentrale målgrupper for konferansen vil være forskere og undervisere fra universitet, høgskoler og helseforetak, representanter for brukerorganisasjoner og andre med interesse for involvering av brukere i forskning. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om konferansen, mer konkret program, frister for innsending av abstracts, påmelding, mv., men ber om at interesserte allerede nå holder av datoene


https://www.napha.no/content/21623/Nasjonal-konferanse-om-brukermedvirkning-i-forskning
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer