Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 550wu6
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
REHAB - 2018, Trondheim

Når: 22. januar 2018 08:30 - 24. januar 2018 13:45

Sted: Trondheim: Radisson Blu Royal Garden

Arrangør: Faglig Forum For Helse-og Sosialtjensten - FFHS


Årets kongress fokuserer på samhandling, tverrfaglighet og innovasjon i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Nye metoder, nye erfaringer og nye samhandlingsmønstre skal videreutvikle vår kunnskap om den gode og riktige rehabiliteringen. 


http://www.fagligforum.no/REHAB-2018-2018.01.22-2018.01.24
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer