Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 867r8r
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Recovery og samarbeid

Når: 20. mars 2018 09:00 - 15:00

Sted: Sandefjord

Arrangør: KoRus-Sør, Borgestadklinikken


Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester. Brukere av rus – og psykisk helsetjeneste trenger sammenhengende og helhetlige tjenester. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet rundt disse brukerne kan i noen tilfeller være utfordrende.

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder. Det vil bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Målgruppe:

Alle som arbeidet med mennesker med ruslidelser og/eller psykiske problemer som for
eksempel i TSB, psykiatrisk klinikk, kommunale rus og psykiske helsetjenester, NAV- ansatte, hjemmetjenester, arbeidstreningstjenester, kriminalomsorg og bruker og pårørende organisasjoner.


https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/recovery-og-samarbeid-2/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer