Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: kg6160
(Skriv inn koden over.)

Recovery og samarbeid
20. mars 2018 09:00 - 15:00
Sted: Sandefjord
Arrangør: KoRus-Sør, Borgestadklinikken

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester. Brukere av rus – og psykisk helsetjeneste trenger sammenhengende og helhetlige tjenester. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet rundt disse brukerne kan i noen tilfeller være utfordrende.

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder. Det vil bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Målgruppe:

Alle som arbeidet med mennesker med ruslidelser og/eller psykiske problemer som for
eksempel i TSB, psykiatrisk klinikk, kommunale rus og psykiske helsetjenester, NAV- ansatte, hjemmetjenester, arbeidstreningstjenester, kriminalomsorg og bruker og pårørende organisasjoner.

KURSKALENDER
on
21
mar
 
 
ti
20
mar

Rus - hvordan forebygge?

Gardermoen

Vi ønsker å sette lys på folkehelse, rusforebygging og tiltak rettet mot barn og unge (0 - 24) i kom

to
22
mar
 
 
on
21
mar

Statpedkonferansen 2018

Oslo

Tema for årets konferanse er: «Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkluderi

to
22
mar

Inspirasjonskonferanse

Kildehuset Modum Bad

Sammen om barn og unges psykiske helse – på tvers av sektorer Inspirasjonskonferansen 2018 er for rå

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer