Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w1y4ke
(Skriv inn koden over.)

apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19

 
Ruspolitisk seminar

Når: 27. april 2018 00:00 - 00:00

Sted: Oslo

Arrangør: Fagrådet


Hvilke resultater ser vi av opptrappingen i rusfeltet? Oppnår vi bedre resultater for brukerne? Måler vi det vi ønsker svar på? Er organiseringen av rusfeltet selv et hinder for gode resultater? Bidrar byråkrati og helsebyråkratene til bedre effekt eller tar de ressurser vekk fra rusbehandlingen? Er det for høyt krav om kvantitet fremfor kvalitet i rusbehandlingen?

Få måleverktøy spør om pasientene får et bedre liv, kun om hvor mange vi tilbyr behandling og hvilken type behandling de får. Er dette en forvrengt bruk av målingsinstrumenter? Leder dette oss på villspor? Fagrådet vil se nærmere på resultatene av satsingen på rusfeltet.

Regjeringen har siden tiltredelsen i oktober 2013 satset på rus og psykisk helse. 200 nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser ble etablert, den gylne regel kom – med høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk, fritt behandlingsvalg for ruspasienter er innført, nasjonal overdosestrategi og en Opptrappingsplan for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid er godt i gang.

Mange aktører konkurrerer om pasientene. En undersøkelse fra Frelsesarmeen viser at det bak hver bruker i snitt står 27 hjelpere. Har rusfeltet blitt for fragmentert? Har vi blitt oss selv nok? Det er på høy tid at rusfeltet selv ser nærmere på om satsingen og endringene skjer uten strategi og plan tilbudene imellom.


http://www.rusfeltet.no/ruspolitisk-seminar-27-april-opptrapping-med-eller-uten-effekt/#.Wn2PLKjiZaT
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer