Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f8183b
(Skriv inn koden over.)

Ruspolitisk seminar
27. - 27. april 2018
Sted: Oslo
Arrangør: Fagrådet

Hvilke resultater ser vi av opptrappingen i rusfeltet? Oppnår vi bedre resultater for brukerne? Måler vi det vi ønsker svar på? Er organiseringen av rusfeltet selv et hinder for gode resultater? Bidrar byråkrati og helsebyråkratene til bedre effekt eller tar de ressurser vekk fra rusbehandlingen? Er det for høyt krav om kvantitet fremfor kvalitet i rusbehandlingen?

Få måleverktøy spør om pasientene får et bedre liv, kun om hvor mange vi tilbyr behandling og hvilken type behandling de får. Er dette en forvrengt bruk av målingsinstrumenter? Leder dette oss på villspor? Fagrådet vil se nærmere på resultatene av satsingen på rusfeltet.

Regjeringen har siden tiltredelsen i oktober 2013 satset på rus og psykisk helse. 200 nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser ble etablert, den gylne regel kom – med høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk, fritt behandlingsvalg for ruspasienter er innført, nasjonal overdosestrategi og en Opptrappingsplan for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid er godt i gang.

Mange aktører konkurrerer om pasientene. En undersøkelse fra Frelsesarmeen viser at det bak hver bruker i snitt står 27 hjelpere. Har rusfeltet blitt for fragmentert? Har vi blitt oss selv nok? Det er på høy tid at rusfeltet selv ser nærmere på om satsingen og endringene skjer uten strategi og plan tilbudene imellom.

KURSKALENDER
fr
04
mai
 
 
on
02
mai

Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference

Østersund i Sverige

ACE 2018 will bring together leading researchers, clinicians, and educators in the fields of behavio

fr
04
mai
 
 
on
02
mai

Tegn og Symptomer

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning, ved å k

to
03
mai
 
 
on
02
mai

Skolevegringskonferanse

Ålesund

Skolevegringskonferansen - En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.V

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer