Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y8a174
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Sammenheng- for barnets beste

Når: 7. mars 2018 09:00 - 15:45

Sted: Stormen Konserthus, Bodø

Arrangør: Fremmedspråksenteret, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Matematikksenteret, Naturfagsenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Nasjonalt senter for kunst og kultur, Skrivesenteret


Barnehagekonferanse om overganger

Konferansen handler om overgangene når barn begynner i barnehagen, skifter mellom avdelinger, og sammenheng i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen.

Åtte av de nasjonale sentrene har gått sammen for å lage en konferanse med fokus på trygge og gode overganger for barn. Konferansen «Sammenheng – for barnets beste» tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn.  

Deltakeravgiften er kr 500,-

Arrangørene ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! 


http://www.skrivesenteret.no/ressurser/barnehagekonferanse-om-overganger/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer