Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5yumrf
(Skriv inn koden over.)

Seminar om forvaltning av alkoholloven
12. juni 2018 12:00 - 11:30
Sted: Vadsø
Arrangør: Fylkesmannen i Finnmark og KoRus-Nord

Seminaret følger opp tidligere kurs og seminarer i Finnmark om forvaltning av alkoholloven. Fylkesmannen og KoRus Nord er arrangører også denne gangen.

Følgende tema vil bli tatt opp på samlinga:

  • Alkohollovens bestemmelser.
  • Saksbehandling og kontroll: Hvordan jobber kommunene?
  • Dialogen med skjenke- og salgsnæringene.

NB! Påmeldte deltakere må gjerne melde inn forslag til tema! Frist 10. mai. Ta kontakt med seniorrådgiver Tyra Mannsverk hos Fylkesmannen i Finnmark, tlf  78 95 03 49, fmfitvm@fylkesmannen.no

Et viktig mål for seminaret er å dele erfaringer, etablere samarbeid, finne gode veier videre og la seg inspirere. 

Målgruppen for seminaret er i første rekke kommunale saksbehandlere som er ansvarlige for forvaltning av alkoholloven, men ledere er også svært velkomne til å delta!

KURSKALENDER
ti
19
jun

Ung i Oslo 2018

OsloMet – storbyuniversitetet , Oslo

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, VelferdsetatenInviterer ti

fr
22
jun
 
 
to
21
jun

Motiverende Intervju (MI) Agder

Krisitiansand

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting o

ti
21
aug

Rusreformkonferansen

Vika Kino, Oslo

Detaljene i reformen er ikke avklart, men et offentlig utvalg er opprettet og skal gi sine anbefalinger innen desember 2019. Innen den tid kan foreninger som deres påvirke prosessen.

Oslo

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer