Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: hvh836
(Skriv inn koden over.)

mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19

 
Sykelig overvekt hos gravide

Når: 28. mai 2018 09:00 - 15:30

Sted: Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden, administrasjonsbygg, Møksterkaien, Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2. etasje

Arrangør: KoRus vest Stavanger og nettverk for jordmødre i Rogaland.


OBS; Sjekk nøyaktig klokkeslett for oppstart og avslutning. 

Målgruppe: Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner,barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.


http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2018/del-1-kursoversikt/sykelig-overvekt-hos-gravide-28-mai
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer