Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 10hoom
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
"Te ka slags nøtte?" 2017

Når: 11. oktober 2017 10:00 - 12. oktober 2017 14:00

Sted: Narvik

Arrangør: KoRus-Nord


Blant helt nye temaer på årets konferanse er endringer i kvinners alkoholkonsum, og gjenopptak av alkoholbruk etter endt svangerskap. Et annet foredrag omhandler boligens betydning for bedre livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager. 

Spennende blir det også å høre Vibeke Moe igjen. Hun deltok på TKN i 2008, da hun fortalte om en nylig igangsatt studie om de sårbare barna. Moe sin doktorgrad omhandlet barn utsatt for rusmidler i fosterlivet. Hva har 20 år med forskning vist oss? er spørsmålet vi stiller til henne nå.

Deltakerne får også høre om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng, og vi skal få innblikk i fyll, fanteri og ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene.

Målgruppe: Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.


http://korusnord.no/kurs/2017/Te-ka-slags-notte-2017/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer