Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ij3457
(Skriv inn koden over.)

mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19

 
Tegn og Symptomer

Når: 2. mai 2018 09:00 - 4. mai 2018 15:30

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift


Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning, ved å kunne:

  • gjengi de sju stoffgruppene,
  • beskrive tegn og symptomer for hver gruppe,
  • gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive stoffenes egenskaper,
  • beskrive mulige inntaksmåter, bruksmønstre/klargjøringsmåter og brukerutstyr for hver stoffgruppe,
  • beskrive effekter,
  • forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen,forklare og forstå faren for overdose,
  • anvende kunnskapen om rusgiftpåvirkning i praksis.

Denne kunnskapen er viktig for alle som i yrke eller fritid, i foreldreroller eller i skolesammenheng kan tenkes å komme i kontakt med rusgiftpåvirkede personer.
Også kunnskap om syntetiske, psykoaktive stoffer er nå tatt inn i kurset. Kurset blir ledet av Ole Vidar Øiseth, som har bidratt til å utvikle metoden.


http://fmr.no/tegn-og-symptomer.5905613-297909.html
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer