Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7dn7nf
(Skriv inn koden over.)

Ung i Oslo 2018
19. juni 2018 13:00 - 15:30
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet , Oslo
Arrangør: KoRus-Oslo

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten
Inviterer til Ung i Oslo 2018
Presentasjon av hovedresultater og kommentarer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018.

Vinteren 2018 ble hele elevpopulasjonen på ungdomstrinnet og i videregående skole invitert til å svare på undersøkelsen, og over 25 000 ungdommer har respondert. Undersøkelsen gir en bred beskrivelse av ungdoms livssituasjon i Oslo; lokale variasjoner i bydelene, Oslo sammenliknet med landet og variasjoner over tid.
Hovedformålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk og tiltak rettet mot ungdom. Funnene er interessante for alle som er opptatt av ungdoms levekår.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt:
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no eller på 958 77 810
kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no eller på 23461153 / 95896483

KURSKALENDER
fr
22
jun
 
 
to
21
jun

Motiverende Intervju (MI) Agder

Krisitiansand

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting o

ti
21
aug

Rusreformkonferansen

Vika Kino, Oslo

Detaljene i reformen er ikke avklart, men et offentlig utvalg er opprettet og skal gi sine anbefalinger innen desember 2019. Innen den tid kan foreninger som deres påvirke prosessen.

Oslo

to
23
aug

Instruktøropplæring «Kjentmann»

Clarion Collection Hotel Bryggeparken

«Kjentmann» er en beredskapsordning til bruk i ungdoms- og videregående skole, der målet er å sette skolen i stand til å oppdage og håndtere problematisk rusbruk blant elevene på en konstruktiv måte.

Skien

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer