Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 08i76y
(Skriv inn koden over.)

Ung i Oslo 2018
19. juni 2018 13:00 - 15:30
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet , Oslo
Arrangør: KoRus-Oslo

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten
Inviterer til Ung i Oslo 2018
Presentasjon av hovedresultater og kommentarer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018.

Vinteren 2018 ble hele elevpopulasjonen på ungdomstrinnet og i videregående skole invitert til å svare på undersøkelsen, og over 25 000 ungdommer har respondert. Undersøkelsen gir en bred beskrivelse av ungdoms livssituasjon i Oslo; lokale variasjoner i bydelene, Oslo sammenliknet med landet og variasjoner over tid.
Hovedformålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk og tiltak rettet mot ungdom. Funnene er interessante for alle som er opptatt av ungdoms levekår.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt:
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no eller på 958 77 810
kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no eller på 23461153 / 95896483

KURSKALENDER
fr
22
jun
 
 
to
21
jun

Motiverende Intervju (MI) Agder

Krisitiansand

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting o

18
aug
 
 
ma
13
aug

Arendalsuka

Arendal

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsli

Arendal

ti
14
aug

Barnehagekonferansen i Telemark 2018

Dovregubbens hall, Ibsenhuset i Skien

En konferanse om å være sammen for barnas beste. Om livsmestring, relasjoner, lek, fortelleruttrykk

Skien

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer