Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: m3b3ah
(Skriv inn koden over.)

Velferdsdagene 2018: Endrings- og mestringsarbeid
6. juni 2018 09:00 - 15:30
Sted: Storgata 51, 0182 OSLO
Arrangør: Velferdsetaten, Oslo kommune

Målgruppe: Ansatte som jobber med forebyggende arbeid og rusarbeid i kommunen, frivillig og ideell sektor og spesialisthelsetjenesten.

Hva er godt endrings- og mestringsarbeid? Hva er viktig i brukerens liv, og hvordan kan vi motivere til endring og bidra til å styrke motivasjon og engasjement for endring? Kan vi bosette de mest sårbare?


LEV VEL: Seminaret er en del av Velferdsdagene hvor Velferdsetaten ønsker å løfte frem og synliggjøre deler av tilbudet Oslo kommune gir til flere av sine innbyggere som lever utsatte liv. Formålet med Velferdsdagene er også å dele kompetanse, skape gode arenaer for samarbeid og invitere inn stemmer som skal utfordre og utvikle oss.

KURSKALENDER
on
06
jun

MI-inspirasjonsdag

Sandefjord

Vi følger opp tradisjonen med en inspirasjonsdag for fagpersoner som har deltatt på grunnkurs i samt

to
07
jun
 
 
on
06
jun

Fevikkonferansen 2018: det som fremmer helse

Strand Hotell Fevik ved Grimstad i Agder

Målgruppe: Brukere og fagpersoner i sykehus og kommune som arbeider med Friskliv og pasient – o

fr
08
jun
 
 
on
06
jun

Fremtidens kommuner. Tema 2018: Tidlig ute

Arendal

Å investere tidlig i barn og unge gir avkastning. Hvordan kan kommunene bli bedre på dette? Fremtide

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer