Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 03n1yg
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Velferdsdagene 2018: Endrings- og mestringsarbeid

Når: 6. juni 2018 09:00 - 15:30

Sted: Storgata 51, 0182 OSLO

Arrangør: Velferdsetaten, Oslo kommune


Målgruppe: Ansatte som jobber med forebyggende arbeid og rusarbeid i kommunen, frivillig og ideell sektor og spesialisthelsetjenesten.

Hva er godt endrings- og mestringsarbeid? Hva er viktig i brukerens liv, og hvordan kan vi motivere til endring og bidra til å styrke motivasjon og engasjement for endring? Kan vi bosette de mest sårbare?


LEV VEL: Seminaret er en del av Velferdsdagene hvor Velferdsetaten ønsker å løfte frem og synliggjøre deler av tilbudet Oslo kommune gir til flere av sine innbyggere som lever utsatte liv. Formålet med Velferdsdagene er også å dele kompetanse, skape gode arenaer for samarbeid og invitere inn stemmer som skal utfordre og utvikle oss.


https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/velferdsetaten/kalender/velferdsdagene-2018-endrings-og-mestringsarbeid-article96142.html?instant=1528268400
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer