Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 51655p
(Skriv inn koden over.)

jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan_19 | feb_19 | mar_19 | apr_19 | mai_19

 
Verdensdagen mot selvskading «Skår i sjelen»

Når: 1. mars 2018 09:00 - 15:30

Sted: Scandic Oslo Airport Hotell

Arrangør: LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord


Verdensdagen mot selvskading sin årlige konferanse vil i 2018 ta for seg mytene omkring selvskading som fremdeles eksisterer, til tross for at vi i dag har langt større kunnskap om hva selvskading er. Disse mytene ser vi fortsatt kan være med på å skape uheldige situasjoner i møte med våre brukere og pårørende. På grunn av det disse mytene fortsatt finnes kan de fortsatt lede til at mange blir møtt med dårlige holdninger, stigmatisering og krenkelser. Vi mener at dersom man får fjernet mytene vil det gi en bedre forståelse og kommunikasjon i møte med dem som har skadet seg selv. Selvskading har også i økende grad blitt likestilt mellom kjønn, noe som er en utfordring og kan gjøre det vanskelig å fange opp gutter/menn som skader seg selv.
 
Med denne konferansen ønsker vi fjerne myter slik at vi kan sikre en god hjelp og behandling i fremtiden. Vi håper derfor at dere vil være sammen med oss for å markere denne dagen. Norge er det eneste land i Norden som har en offisiell markeringsdag sammen med land som USA og Storbritannia.

 

Målgruppe: ALLE 


http://lfssoppland.blogspot.no/
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer