Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q63c65
(Skriv inn koden over.)

Workshop i kunnskapsbasert praksis
4. - 7. juni 2018
Sted: Oslo
Arrangør: Folkehelseinstituttet

Programmet gir mulighet til fordypning i kunnskapsbasert praksis, det vil si metoder for å finne, vurdere og anvende oppdatert forskning. Deltakerne arbeider mye i smågrupper med veileder. I tillegg er det plenumsforelesninger, tid til selvstudier samt opplæring og øvelse i litteratursøk. Kurset krever stor grad av egenaktivitet.

Etter kurset kan du:

  • Formulere spørsmål som er viktige for arbeidet du utfører 
  • Finne relevant, forskningsbasert kunnskap som kan brukes til å besvare spørsmålene
  • Kritisk vurdere om forskningen er til å stole på og om den er anvendbar i praksis 
  • Bruke pålitelig kunnskap til å ta velinformerte beslutninger i klinisk praksis eller ledelse, og i forvaltning av helsetjenester

Åpent for alle

Workshopen er tverrfaglig og åpen for både nybegynnere og de som er mer øvet. Noen viktige målgrupper er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, fag- og kvalitetsansvarlige i kommuner og helseforetak, bibliotekarer, journalister, undervisere i medisin og helsefag, ansatte i helseforvaltningen, brukere og representanter for frivillige organisasjoner.

Workshopen rekrutterer deltakere fra flere nasjoner, og noen foredragsholdere og veiledere er engelskspråklige. Fellessamlingene foregår derfor på engelsk, og noen smågrupper vil ha engelsk som hovedspråk.  For at du selv og smågruppen du blir tilknyttet skal få mest mulig ut av workshopen, må du være til stede hele uken.

KURSKALENDER
ti
05
jun
 
 
ma
04
jun

Nettverkssamling for pårørendeforskning

Universitetet i Stavanger

Tema: Samfunn og tjenester i endring - pårørende som aktør. Påmeldingsskjema returneres utfylt til:

ti
05
jun

Alor-nettverksamling

Trondheim

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

on
06
jun
 
 
ti
05
jun

Konferanse for helsesekretærer og kontorpersonell

Oslo

Konferanse for helsesekretærer og kontorpersonell. Faglig og sosialt påfyll, praktiske og effektive

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer