Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7smv0v
(Skriv inn koden over.)

 

Jeg trenger noen å være glad i

Boken «Jeg trenger noen å være glad i», er skrevet av Grete Lillian Moen. Moen er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut med lang fartstid innen barnevern og psykisk helsevern.

Boken retter seg i første rekke mot studenter innen barnevern, sosionomutdanning, helsearbeid og lærerutdanning. Målgruppe er også fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem. Boken er egnet for alle som møter barn og ungdom som vokser opp i familier med psykisk lidelse, overgrep, rusmisbruk og/eller vold. 

Bokens faglige ståsted er systemisk familieterapi og løsningsorientert tilnærming i arbeid med risikoutsatte barn og familier. Den er ingen leksjon i «how to do it», men langt på vei et ydmykt, godt bearbeidet og velskrevet «refleksjonsnotat» over egen praksis i møte med sårbare barn, ungdom og deres familier. Dette gjør boken nyskapende og spennende. Den narrative tilnærmingen gir leseren et unikt innblikk i den profesjonelle aktørens mange etiske dilemmaer, tvil, fortvilelse, frustrasjon, tilkortkommenhet – og den gode følelsen av å gjøre en positiv forskjell. Moen tar leseren med i konkrete situasjoner som gikk på trynet, føltes smertefulle og preges av dyp tvil og faglig forvirring. Hvordan kan en tilnærming bli hensiktsmessig gitt de konkrete utfordringene? Forfatteren kopler «case» til faglig tenkning og refleksjon, løfter etiske dilemmaer og knytter dem til egen oppvekst og erfaring på en elegant og troverdig måte.

I etterordet skriver forfatteren at «klokskap er ikke noe vi kan lese oss til, men er en kombinasjon av teori, øvelse, erfaring og evne til refleksjon». Selv om boken i første rekke retter seg mot studenter, kan den være et godt tilskudd til å løfte faglig og kritisk refleksjon på enhver arbeidsplass som – direkte eller indirekte – møter barn, ungdom og voksne som sliter.    

 

Utgitt av Cappelen Damm

Omtalt av: Vegard A. Schancke

År: 2016 Av: Bokomtale av Vegard A. Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)