Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y50hr7
(Skriv inn koden over.)

 

Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg

I de filosofiske diskusjonene om menneskets fornuft og følelsesliv har følelsene ofte fått en underordnet rolle. Platon (427–347 f.Kr.) beskrev motsetningene mellom fornuften og vårt følelsesliv som en grunnleggende konflikt i menneskesinnet. I verket Retorikken foretar Aristoteles funksjonelle analyser av hvordan de ulike følelsene våre virker i menneskelig samhandling. For Aristoteles er følelser drivkreftene som får mennesker til å skifte oppfatning eller ta viktige avgjørelser. Dette innebærer at en klok forvaltning av følelsene er nær knyttet til betingelsene og mulighetene for menneskelig lykke. Men er det mulig å bli klok på følelser? Følelser skaper forvirring, gjør oss glade og ulykkelige og får oss til å handle langt utenfor det som kan synes hensiktsmessig.

Psykologene Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg har skrevet boken Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg. Der hevder de at det er mulig å finne en logikk i det som ofte synes som et virvar av intense reaksjoner. «Blir du bedre til å føle vil du føle deg bedre» kan stå som et mulig resultat av godt arbeid med følelser, og følelser kan fungere som et kompass for å finne veien i en komplisert verden. Forfatterne har omfattende erfaring fra arbeid med følelser i terapi. De baserer innholdet i boken på en vitenskapelig psykologisk behandlingsmetode kalt emosjonsfokusert terapi (EFT).

Denne lettfattelige boken henvender seg ikke til en spesiell gruppe. Budskapet er allment og vil kunne falle på plass hos både leg og lærd.  Noen vil i utgangspunktet møte boken med skepsis: det får være måte på, alt dette snakket, dette er «føleri». For forfatterne er det tydelig og maktpåliggende å få fram følgende: i det du aksepterer og forstår dine egne følelser, vil du bli bedre til å forstå andre. Følelser er derfor et seriøst og kraftfullt verktøy å lære seg.  

Boken er delt i 11 kapitler, og starter ganske enkelt med spørsmålet om hva følelser er. Hvilke følelser har vi, hvordan henger følelser sammen med helse og hvordan kan følelser brukes?  Kapittel to omhandler fenomenet primære og sekundære følelser. Spørsmålet vi ofte stiller: hva føler du sånn egentlig? blir drøftet, og forfatterne tar spørsmålet på alvor. Her hentes det frem kunnskap fra den emosjonsfokuserte terapien. Primære følelser er de opprinnelige reaksjonene og behovene våre. De kan være hjelpsomme og gi deg retning, ofte knyttet til ting du opplever i nåtid. Primære følelser som oppleves problematiske, baserer seg på vonde emosjonelle minner som varer og ikke endres. Disse oppleves ofte som forvirrende, og er ofte det vi jobber med i terapi. De sekundære følelsene er en reaksjon på de opprinnelige følelsene. Det er vanlig å vise sekundære følelser, typiske eksempler er angst, skam, irritasjon og sinne. Hensikten med disse følelsene er å beskytte oss: det kan være vanskelig å vise sårbarhet, lettere å vise sinne. Er du redd for at noe grusomt skal skje, vil angst få deg til å iverksette tiltak for å hindre nettopp dette. Et viktig poeng er at de sekundære følelsene ofte skygger for primærfølelsen. Er du lei deg trenger du trøst. Dersom du beskytter deg med sinne risikerer du å støte vekk de som kan gi deg omsorg og nærhet.

Det tredje kapittelet opererer fremdeles rundt individet og stiller spørsmålet: hvordan føler du? Her berøres spørsmålet om hvordan vi møter oss selv, hvordan vi snakker om følelser og om vi er bevisst vår egen emosjonelle stil. Identitet og tiknytning er viktige faktorer når vi snakker om følelser. Hva slags behov har jeg, hvordan er mine mønstre, hva trenger jeg og hvordan kommer det til uttrykk?

I de to neste kapitlene trår forfatterne inn i henholdsvis parforholdet og foreldrerollen. Hvilke emosjonelle samspill eksisterer mellom deg og partneren din, hvordan oppstår negative samspillmønstre og hvordan komme ut av dem. Hva er det som gjør at jeg, på tross av min kjærlighet til barnet mitt, allikevel ikke er en god forelder? De neste kapitlene handler om hvordan vi møter andres følelser og hvordan vi kan endre følelser med følelser. Begrepet empati blir satt under lupen: finnes det ulike typer? Hva er en empatisk fallgruve? Er det mulig å endre minner, og hva skal eventuelt til?  I det niende kapittelet behandler Stiegler, Sinding og Greenberg terapien. Hva er målet med terapi, hvordan skal vi klare å gå inn i det vonde og hvordan kan terapeuten bidra inn i endringen? 

Hvert kapittel i denne boken avsluttes med en lettfattelig oppsummering som fungerer fint for å få tak på essensen i tematikken. Forfatterne har skrevet en bruksvennlig bok, den er rikt illustrert med gode eksempler og i mange av kapitlene finner leseren oppgaver av typen: skriv ned en unnskyldning til barnet ditt, kan du uttrykke aksept og varme til deg selv?  

Brukernærheten blir ytterligere styrket i det aller siste kapittelet som er viet øvelser. Her kan du lære å føre en logg over følelsene dine, hvordan du kan utforske emosjonelle minner og hvordan du kan lære deg til å bli bedre på selvtrøst. Øvelsene er enkle, de er godt beskrevet og ikke spesielt krevende. Jeg vil tippe at de kan fungere som en god selvhjelper i retning av å få bedre innsikt i eget følelsesliv, forfatterens overbevisning og faglighet styrker motivasjonen.  

En innvending mot en slik bok som preges av selvhjelpstanken, er at den blir for individuell, at fokuset på individets ansvar er det eneste som teller. Når vi har så stort ansvar for eget liv blir fallhøyden stor, det er lett å kamuflere systemfeil og samfunnsproblemer bak en egenpsykologisk mur.  Bøker som dette kan lett bli upolitiske og på den måten farlige. Jeg tenker på filosofen og psykologen Ole Jacob Madsen som utfordrer psykologiens og selvhjelpsindustriens til tider vel positive selvbilde. Hans kritiske blikk på populære livsoppskrifter, hans granskning av selvhjelpskulturens ideologiske og moralske slagsider gir mening. Det er viktig å sette begreper som selvledelse, selvfølelse og selvkontroll under lupen. Denne boken kan falle inn i kategorien «stå opp for deg selv». Oppfordringen kan bli: les boken, bli bedre til å føle. Føler du deg bedre er det også en mulighet til å bli et bedre menneske. Som bryr seg om flere enn seg selv.

I forbindelse med denne boken har forfatterne laget nettsiden folelseskompasset.no, der du finner mer informasjon, videoer og øvelser for å utforske og jobbe med følelsene dine.

 

Boken er utgitt av Gyldendal forlag (2018)

År: 2019 Av: Omtalt av Lena Benedicte Müller, spesialkonsulent ved KoRus-Oslo
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)