Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6qfbcd
(Skriv inn koden over.)

 

Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv

Er Mick Jagger en gammel mann? «Sex and drugs and rock and roll» kan liksom ikke helt matche våre forestillinger om alderdom? Overskriften i introduksjonskapitlet sender leseren rett i et par refleksjonssløyfer. Hva er våre oppfatninger om aldring, eldre og alderdom? Hvordan dannes, gjendannes og omdannes våre oppfatninger, meninger, holdninger og – ikke minst – myter om eldre og aldring? Hvilke avtrykk kan avleses i forskningslitteraturen om andre halvdel av livsløpet? Dette er bokens tema.

Folkehelsemeldingen fra 2015 har gjort aktiv aldring til et prioritert satsningsområde. Bakteppet er en voksende eldrebefolkning. Helsemyndighetenes mål er å fremme økt yrkesdeltakelse, aktivitet, helse, trygghet og styrke båndene mellom generasjonene. Dagens eldre har bedre helse og gjennomgående flere ressurser enn tidligere generasjoner. Eldre kan – som yngre – naturligvis påvirke egen helse, levealder og livskvalitet. Midt i veien for disse høyverdige målene står, ifølge forfatteren, myter og negative stereotypier om eldre:

1: Aldring = Forfall og skrøpelighet
2: Aldring = Svekket kognitiv funksjon
3: Aldring = Ensomhet og isolasjon
4: Aldring = Svekket motivasjon og omstillingsevne
5: Aldring = Svekkede kreative evner

Belagt med forskning, kakker Lunde hull på myte etter myte. Disse seiglivede forestillingene er å forstå som negative og velintegrerte stereotypier hos de fleste av oss. Dette skaper unødvendige utfordringer og kostnader for individer, helsevesen og samfunn. De negative stereotypiene bidrar ikke til å realisere ressurser og fremme helse – tvert imot - Lunde viser hvordan slike forestillinger kan virke som selvoppfyllende profetier, stenge eldre ute av arbeids- og samfunnsliv og bygge mer eller mindre synlige murer som årelater samfunnsressurser og hemmer, snarere enn fremmer, helse og livsglede.

Boken «Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv» er skrevet av psykologspesialist Linn-Heidi Lunde. Lunde har doktorgrad i psykologisk behandling av smertetilstander hos eldre. Hun arbeider som forsker og psykologspesialist ved Haukeland universitetssykehus.

Lunde leverer et kunnskapsrikt, nyttig og viktig korrektiv til våre oppfatninger av aldring.

 

Boka er utgitt av Gyldendal forlag

Omatalt av: Vegard A. Schancke

År: 2017 Av: Omtalt av Vegard A. Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)