Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 70650e
(Skriv inn koden over.)

 

Utekontakten

Utekontakten jobber med forebyggende og oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom, og tilbyr samtaler samt hjelp og støtte til å komme i kontakt med de rette instanser, enten en nå har utfordringer i forhold til jobb, skole, rus, bolig el. l.

Hvordan arbeider utekontaktene

Utekontaktene arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Hovedmålet for Utekontaktenes arbeid er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet. Intensjonen er å etablere kontakt med ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling.

Utekontaktene går oppsøkende ute blant ungdomsmiljøer i sentrumsgatene, på kjøpesentre, på togstasjoner/trafikk-knutepunkter, ved bensinstasjoner og gatekjøkken og overalt ellers hvor ungdom oppholder seg.

Utekontaktene samarbeider bl.a. med fritidsklubber og skoler, barneverntjeneste og sosialkontor, skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom, forebyggende politi og ungdommens familie.

Utekontaktene følger opp ungdommer på individuell basis og driver forskjellige gruppevirksomheter (f.eks. jente- og guttegrupper, samtalegrupper, aktivitetsgrupper).Utekontaktene snakker med ungdom, formidler de videre til rette instans dersom de har behov for det, og arrangerer forskjellige aktiviteter. Hvordan den enkelte Utekontakten arbeider varierer både ut fra Utekontaktens størrelse og ressurser og ut fra lokale forhold. Temaer som ungdom tar opp med utekontaktene (eller omvendt) varierer veldig, og kan være bl.a.: 

  • rus
  • kriminalitet
  • vold og overgrep
  • familie og venner (konflikter, bekymring)
  • seksualitet
  • skole/utdanning og arbeid
  • bolig
  • rasisme og diskriminering
  • psykiske problemer og lidelser (f.eks. spiseforstyrrelser, angst, selvmordsproblematikk)
 

Ved å arbeide oppsøkende ute i ungdomsmiljøene, kommer Utekontaktene tidlig i kontakt med ungdom som er i faresonen. Utekontaktene er et lavterskeltilbud for ungdom, med stor vekt på tilgjengelighet for brukerne og med en ubyråkratisk og fleksibel arbeidsform. Utekontakten er på en måte ”temperaturmåler” inn i ungdomsmiljøene, noe som innebærer at de skal være oppdatert på ulike trender og hva som er ”in” i ungdomsmiljøet for øyeblikket. Dette er en form for kartlegging av hva ungdom er opptatt av og eventuelle risikofaktorer som er til stede i ungdomsmiljøene. Utekontaktene kan ta tak i disse marginaliseringsprosessene, informere om dem og formidle konsekvensene av dem.

Tendensen i Norge i dag er at flere og flere kommuner starter opp utekontaktdrift, da de ser nytten av å supplere sine ordinære tjenester med Utekontaktenes oppsøkende arbeid i ungdomsmiljøene. Feltarbeidernes kontinuerlige kontakt inn i ulike ungdomsmiljøer gjør det mulig for kommunen å iverksette rett tiltak til rett tid, og ikke minst iverksette forebyggende tiltak som kan redusere og bremse negativ utvikling før skadeomfanget er for stort. Et godt forebyggende ungdomsarbeid vil både bedre levekår for den enkelte, og spare kommunen for svært dyre ”reparerende” tiltak i ettertid.

Her finner du lenke til landsforeningen for utekontakter >>les mer

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer