Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p417ij
(Skriv inn koden over.)

 

Handlingsplaner, rapporter og statusrapporter

I tillegg til NOU'er, Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner gis det ut handlingsplaner, rapporter, strategier o.l. som kan være aktuelt lesestoff for forebyggere. Her finner du snarveier til slike aktuelle publikasjoner.

Samarbeid mellom flere departementer/direktorater

Helse og omsorgsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Kulturdepartementet

 

 Oversikt over alle rapporter og planer fra Regjeringen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)