Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e555jp
(Skriv inn koden over.)

 

Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner

Stortingsmeldinger (St meld) benyttes når regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarvedtak. Stortingsmeldinger vil ofte ha karakter av å være en rapport til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av og forslag til fremtidig politikk. Meldingene, og behandlingen i Stortinget, vil ofte danne grunnlaget for en senere proposisjon.

Stortingsproposisjoner (St.prp.) brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke er lovvedtak.

  

Stortingsproposisjoner

Her finner du en fullstendig liste over alle stortingsmeldingene  
Her finner du en fullstendig oversikt over alle stortingsproposisjonene 

  
Stortingsmeldinger før 1995 er ikke tilgjengelige på Internett.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)