Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 852v74
(Skriv inn koden over.)

 

Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner

Stortingsmeldinger (St meld) benyttes når regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarvedtak. Stortingsmeldinger vil ofte ha karakter av å være en rapport til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av og forslag til fremtidig politikk. Meldingene, og behandlingen i Stortinget, vil ofte danne grunnlaget for en senere proposisjon.

Stortingsproposisjoner (St.prp.) brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak.

  

Stortingsproposisjoner

 

Her finner du en fullstendig liste over alle stortingsmeldingene  
Her finner du en fullstendig oversikt over alle stortingsproposisjonene 

  
Stortingsmeldinger før 1995 er ikke tilgjengelige på Internett.

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)