Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: r0ca08
(Skriv inn koden over.)

 

Depresjon og vansker med følelseshåndtering

Disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Emotion regulation difficulties: The role in onset, maintenance and recurrence of Major Depressive Disorder. 

Sammendraget er hentet fa UiB.no 

Resultatene fra avhandlingen viser at hvordan personer forholder seg til og regulerer følelsene sine spiller en betydelig rolle i utvikling og tilbakefall av depressive lidelser. Avhandlingen består av tre studier som undersøker vansker med å regulere emosjoner som mulig faktor i utvikling og tilbakefall av depresjon.

Den første studien viser at personer med pågående depresjon kan ha økt tilbøyelighet til å regulere følelser på måter som ikke er til hjelp: De kan unngå og undertrykke følelser og fokusere oppmerksomheten mot negativ grubling. De bruker også i mindre grad hensiktsmessige måter å håndtere negative følelser på, som kognitive strategier, aksept og problemløsning. Videre kan deprimerte personer streve med å være oppmerksom på, fortolke og tolerere følelsesmessige reaksjoner. Disse vanskene med emosjonsregulering viser seg å ofte fortsette etter personene ikke er deprimerte lenger og kan gjøre dem sårbare for tilbakefall av nye depressive episoder.

Den andre studien viser at emosjonsreguleringsvansker kan vise seg i et psykofysiologisk mål på autonom fleksibilitet (Hjerteratevariabilitet). Resultatene viser at særlig vansker med å akseptere negative følelser henger sammen med lavere hjerteratevariabilitet. Studien gir støtte til at hjertevariabilitet kan være et mål på emosjonsregulering. Avhandlingens tredje studie viser at det å oppleve en depressiv episode tidlig i livet kan føre til mindre hensiktsmessig emosjonsregulering i voksen alder, hvilket kan føre til flere tilbakefall. Å oppleve depresjon i barne- og ungdomsår kan føre til mer uhensiktsmessige måter å regulere følelser på, samt mindre forståelse av følelsesmessige reaksjoner. Dette igjen kan føre til flere depressive episoder senere i livet. Avhandlingen viser at forebygging og behandling av depresjon bør ha et fokus på emosjoner og emosjonsregulering.

År: 2019 Av: Endre Visted
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)