Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0272p2
(Skriv inn koden over.)

 

Kan man straffe seg ut av problemene?

Disputerte ved ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: A Framework for Criminalization. 

Sammendraget er hentet fra UiB.no 

Avhandlingen undersøker om de mange strafferegler som finnes i dagens lovgivning er egnet til å oppnå det preventive formål, som ofte gis som begrunnelse for at de som overtreder reglene kan straffes. I den forbindelse undersøkes det om den tankegang man tidligere har hatt om mennesket som overveiende rasjonelt stadig preger straffelovgivningen, og om det er på tide i høyere grad å dra inn forskning fra de nyere atferdsvitenskaper når det kommer til spørsmål om kriminalisering.

Avhandlingen kommer fram til at det er problematisk for strafferetten at der er en underliggende forståelse av mennesket som rasjonelt, og at dette har medført en til tider ukritisk bruk av straff som middel mot uhensiktsmessig atferd, selv om disse kriminaliseringer neppe virker etter hensikten.

På bakgrunn av forskning fra atferdsvitenskapene kommer avhandlingen fram til at mennesker i mange tilfeller reagerer annerledes på trusler om straff enn man tidligere har antatt, og at det derfor er nødvendig å endre måten man tenker om straff på. Det er også nødvendig å begrense bruken av straff til de tidspunkter hvor det må forventes at effekten av straffebudet lever opp til det formål som er angitt av lovgiver.

Avhandlingen resulterer i et forslag til et rammeverk for kriminalisering som er rettet mot lovgivere som skal treffe beslutning om å anvende straff som håndhevelsesmiddel. Rammeverket er bygget opp over nyere forskning innenfor atferdsvitenskapene, og drar dermed på ny viten om menneskelig atferd. Hvis dette rammeverk ble anvendt i praksis av lovgiver, er det avhandlingens påstand at straff kun vil bli anvendt når det har et gyldig formål.  

År: 2019 Av: Eva Marie Vestergård Møller
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)