Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 318v05
(Skriv inn koden over.)

 

Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

Disputerte ved Nord universitet med avhandlingen: Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

Sammendraget er hentet fra Nord.no

Hensikten med denne artikkelbaserte avhandlingen er å utforske og få økt forståelse for sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

Avhandlingen har to delstudier og metodologisk tilnærming er etnografi. Den første delstudien er en metaetnografi hvor ti internasjonale primærstudier ble inkludert, analysert og syntetisert. Den andre delstudien er en fokusert etnografi, og metoder for datainnsamling er deltakende observasjon med feltnotater og intervju med sykepleiere og pasienter.

Avhandlingen bidrar til økt forståelse av sykepleier-pasient relasjonenes helsefremmende potensiale, i internasjonal kontekst. Relasjonenes vedvarende betydning i norsk hjemmesykepleie avdekkes, samtidig som det identifiseres variasjoner i relasjonenes kvalitet og en rekke faktorer som påvirker mulighetene til å utvikle omsorgsfulle relasjoner. I avhandlingen synliggjøres også ulike måter organisatoriske forhold utfordrer sykepleier-pasient relasjoner, og hvordan sykepleiere og pasienter forholder seg til og håndterer organisasjonssystemet. En syntesemodell synliggjør relasjoner som veien sykepleier og pasient sammen går for å nå deres felles mål om best mulig helse og velvære, ut fra pasientens perspektiv.

Sykepleier-pasient relasjoner eksisterer i en kompleks virkelighet i hjemmesykepleie, preget av rigid organisering, tidspress og oppgavestyring som begrenser sykepleiernes handlingsrom i møte med pasienter. Sykepleiere og pasienter kompenserer for sviktende organisering i et forsøk på å leve opp til egne idealer og verdiprioriteringer. Avhandlingen gir bidrag til kunnskap, praksis, utdanning og helsepolitikk som kan øke forståelsen av sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis i hjemmesykepleie, samt bidra til endring av måtene helsetjenester organiseres på.

År: 2019 Av: Maria Strandås
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)