Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 540686
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Utenfor-regnskapet
[13.06.2019 Redaksjonen]

Det lønner seg å forebygge og investere i mennesker. Dessverre blir forebygging ofte taperen i budsjettkampen. Kommunesektorens organisasjon (KS) har derfor laget Utenfor-regnskapet, som tallfester hvor mye man potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats
[30.04.2019 Redaksjonen]

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Mer...

Gode liv i et trygt samfunn – ny folkehelsemelding
[22.04.2019 Redaksjonen]

Regjeringen har gitt ut en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier, hvor ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som er prioritert: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Mer...

Program for folkehelsearbeid i kommunene: Lansering av ny nettressurs
[29.03.2019 Redaksjonen]

I dag lanserer Program for folkehelsearbeid en ny nettside der fylkene og kommunene som deltar får en felles plattform for tiltakene som utvikles.

Mer...

«Jammen, alle de andre får lov»
[07.03.2019 Redaksjonen]

Det kan være vanskelig å si nei når barnet eller tenåringen gir uttrykk for at alle andre får lov. Å finne balansen mellom å ikke være kontrollerende, samtidig som du er til stede som en tydelig voksen, kan være utfordrende men viktig. I tillegg kan det være nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre.

Mer...

Folkehelseprofiler 2019 for kommuner og bydeler
[19.02.2019 Redaksjonen]

Nå er årets folkehelseprofiler for kommuner og bydeler tilgjengelige. Årets tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Mer...

Rustrender i Oslo, Bergen og Trondheim
[15.02.2019 Redaksjonen]

Det har vært gjennomført Føre Var-kartlegging I Bergen i mange år, noe som har bidratt til kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk lokalt. Når Føre Var nå også er i gang i Oslo og Trondheim, gir det nye muligheter for nasjonale analyser og rapportering.

Mer...

Foreslå kandidater til Kommunerusprisen 2019
[05.02.2019 Redaksjonen]

Formålet med tildelingen av Kommunerusprisen er å sette fokus på det gode arbeidet som gjøres på rusfeltet rundt om i mange kommuner i Norge. Samtidig er prisen en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid. Fristen for å nominere kandidater er 17.februar.

Mer...

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
[01.02.2019 Redaksjonen]

Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon er viktig. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre. Nå lanseres en nasjonal nettressurs knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn.

Mer...

Ny handlingsplan mot spilleproblemer
[07.01.2019 Redaksjonen]

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskapen skal økes og problemspillere skal identifiseres tidlig og få god behandling. Det er hovedmålene for en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

Mer...

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer