Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c0g621
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Noen foreldre mener det er greit å gi ungdom under 18 år alkohol
[20.06.2017 Redaksjonen]

En undersøkelse viser at mer enn én av ti nordmenn synes det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra, når de skal på fest. Dette til tross for at forskning viser at ungdom drikker mer når de får alkohol fra foreldrene.

Mer...

Europeisk narkotikarapport 2017
[13.06.2017 Redaksjonen]

Hvert år gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en oversikt over narkotikasituasjonen og tiltak i Europa. 2017-rapporten viser at narkotikasituasjonen fortsatt er en utfordring, og da særlig med tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer og sterke syntetiske opioider.

Mer...

Følg forebygging.no på
[12.06.2017 Redaksjonen]

Mer...

Se nye publiseringer
[31.05.2017 Redaksjonen]

Mer...

Én av fire har møtt opp på jobb i bakrus
[24.05.2017 Redaksjonen]

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent fenomen i Norge. Samtidig kommer det frem at nærmere 25 prosent har vært på jobb i bakrus, eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. 

Mer...

En av fem unge har hatt uønsket sex
[04.05.2017 Redaksjonen]

NRK setter i disse dager fokus på det som kalles gråsonesex. Hvor går grensa, når er det et overgrep og hva kan du straffes for? Bakgrunnen er en undersøkelse som viser at en av fem i alderen 17 til 24 år, har hatt uønsket sex. Mange av disse hendelsene skjedde i beruset eller påvirket tilstand.

Mer...

Barn og unge som blir mobbet får ikke god nok oppfølging
[24.04.2017 Redaksjonen]

Innsatsen mot mobbing har til nå i hovedsak vært forebygging og stopping, men det er også behov for oppfølgingsarbeid etter at mobbingen er over. En rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse viser at mange barn og unge som blir utsatt for mobbing, ikke få den oppfølgingen de trenger, eller at oppfølgingen avsluttes for tidlig.

Mer...

Andelen gravide som drikker alkohol varierer fra land til land
[07.04.2017 Redaksjonen]

To nye studier viser det samme resultatet – andelen gravide kvinner som drikker alkohol varierer fra land til land. I europeisk sammenheng drikker norske kvinner mindre alkohol i svangerskapet, sammenlignet med andre land. Mulige årsaker kan være alkoholpolitikk, organisering av svangerskapsomsorg, eller holdninger hos kvinner til alkoholbruk i svangerskapet.

Mer...

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?
[03.04.2017 Redaksjonen]

I forrige uke lanserte Bufdir Oppvekstrapporten 2017. Rapporten inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det, og hvilke fremtidsutsikter har de? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i rapporten.

Mer...

Nytt nummer av fagmagasinet Spor
[29.03.2017 Redaksjonen]

Tidlig innsats, folkehelsearbeid og selvmordsforebygging er blant sakene i årets første nummer av SPOR. 

Mer...

Også gutter opplever seksuell trakassering
[27.03.2017 Redaksjonen]

Folk tenker ofte på seksuell trakassering som noe utelukkende gutter utøver mot jenter. Slik er det slett ikke, ifølge psykologer ved NTNU. De har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge i videregående skole.

Mer...

Helsepersonell møter utfordringer knyttet til økt bruk av alkohol blant eldre
[23.03.2017 Redaksjonen]

Alkoholbruken blant de eldre øker, og en av utfordringene er kombinasjonen av alkohol og legemidler. I en spørreundersøkelse blant helsearbeidere kommer det frem at mange har erfaring med problematisk alkoholbruk blant sine brukere/pasienter. Et viktig tiltak blir å øke kompetansen blant helsepersonell, slik at de har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp de som sliter med rusproblemer.  

Mer...

Folkehelseprofiler 2017 for fylkene og kommunene er tilgjengelig
[15.03.2017 Redaksjonen]

Folkehelseprofilene for fylkene 2017 er publiserte og kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner. I februar ble folkehelseprofilene for kommunene publisert.

Mer...

Forgiftning med paracetamol øker blant unge jenter og kvinner
[10.03.2017 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet får stadig flere henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år. Det er heldigvis gode behandlingsmuligheter ved forgiftninger med paracetamol, dersom behandling igangsettes raskt.

Mer...

Økt salg av alkohol i 2016
[03.03.2017 Redaksjonen]

Beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at salget av alkohol i Norge økte med 2,4 prosent fra 2015 til 2016. Det tilsvarer i gjennomsnitt ca én desiliter ren alkohol per innbygger over 15 år. 

Mer...

Helsedirektøren bekymret for utenforskap
[24.02.2017 Redaksjonen]

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer ikke inn i arbeid og samfunnsdeltakelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg i sin årlige helsetale.

Mer...

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Tilskudd og ny nasjonal retningslinje
[21.02.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, med frist 19.mars 2017. Samtidig lanseres en ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Mer...


[07.02.2017 Redaksjonen]

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

Mer...

#Ikkegreit - kampanje mot seksuelle overgrep og krenkelser
[03.02.2017 Redaksjonen]

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre ungdom rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. Bakgrunnen for kampanjen er en økende interesse på ung.no vedrørende spørsmål knyttet til disse temaene.

Mer...

Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden
[27.01.2017 Redaksjonen]

Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden. 

Mer...

Tenåringer i lavere sosiale lag drikker mer
[25.01.2017 Redaksjonen]

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner.

Mer...

Nedgang i antall narkotikabeslag, men økning i beslag av hasj.
[18.01.2017 Redaksjonen]

Kripos’ narkotikastatistikk viser at det skjer endringer i narkotikabeslagene i Norge. Det er en nedgang i antallet saker[1] og beslag[2] i 2016. Samtidig øker kompleksiteten i hver enkelt sak, ved at det oftere er flere stofftyper i et og samme beslag.

Mer...

Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker
[12.01.2017 Redaksjonen]

Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra Læringsmiljøsenteret og RKBU Vest.

Mer...

1 2 > »
2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer