Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3xq5r7
(Skriv inn koden over.)

 

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

Nå tilbyr forebygging.no et tilrettelagt område til alle som er opptatt av tidlig forebyggende arbeid. Målgruppen er fagfolk som skal iverksette rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. En annen målgruppe er beslutningstakere innen politikk og forvaltning.  Nettressursen vil også være aktuell for forskere og studenter.

forebygging.no/tidlig innsats finnes fagstoff som artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Du finner også relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. Redaksjonen i forebygging.no vil fortløpende beskrive og publisere aktuelle tiltak og tjenester rettet mot tidlig forebyggende innsats. Utfordringene kan handle om begynnende rusproblem, atferdsvansker, kriminalitet eller psykiske helseproblemer. Det kan også være bistand til pårørende.

Forebygging.no/tidlig innsats omfatter hele livsløpet fra graviditet til alderdom. Arenaer som lokalsamfunn, barnehage, skole, helsetjenester og barnevern er sentrale.

Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats. Brukere av tjenesten vil også finne to andre tilrettelagte områder; forebygging.no/handling og forebygging.no/skole. Sammen med forebygging.no/tidlig innsats utgjør de praksisrettede ressurser for universelle og selektive innsatser.


De overordnede målsettingene til forebygging.no er:

  • Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og
    helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats
  • Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
  • Være en arena for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet
  • Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
  • Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

 

Forebygging.no er en nasjonale tjeneste, initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus Nord – Norge (KoRus Nord)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.02.2017

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer