forebygging.no nyhetsbrev

Oppvekst 2015, pre-konferanse om mobbing blant barn og unge

Som en del av «Oppvekst 2015» ble det arrangert en dagskonferanse med tema mobbing blant barn og unge. Forebygging.no var til stede og filmet denne dagen. Nå har du mulighet til å se og høre forskere, politikere og praktikere snakke om sine erfaringer og kunnskap om hvordan vi kan forebygge og stoppe mobbing!

Se filmopptakene >> Oppvekst 2015, pre-konferanse om mobbing blant barn og unge

 

Salg av narkotika på nett – nye omstendigheter, krav og muligheter

I denne artikkelen tar Silje Anderdal Bakken oss med inn i en del av internettverdenen som nok er ukjent for de fleste av oss. På denne reisen inn på «det mørke nettet» få vi en større forståelse og kunnskap om hvordan salg av narkotika foregår på nett, og hvordan kommunikasjonen mellom de ulike aktørene utarter seg på denne arenaen.

Les artikkelen >> Salg av narkotika på nett – nye omstendigheter, krav og muligheter

 

Ungdom, rus og kriminalitet – forståelsesmåter og begrep i møte med ungdom

Ungdom som befinner seg i en posisjon mellom lovlydighet og kriminalitet, blir ofte omtalt som «ungdom på skråplanet», «avvikende ungdom», «marginalisert ungdom» osv. Dette er negativt ladede ord som antyder at de allerede er rusmisbrukere eller kriminelle og at de tar avstand fra et vanlig, lovlydig liv. Men er det slik? Anne Juberg gir i denne artikkelen et mer nyansert bilde av disse ungdommene.

Les artikkelen >> Ungdom, rus og kriminalitet – forståelsesmåter og begrep i møte med ungdom

 

Fag eller byråkrati?

Er det slik i dag at myndighetsbestemte retningslinjer og organisering går på bekostning av et varmt, empatisk og faglig helsevesen? I denne kronikken viser Ole Næss til en studie som antyder at ansatte i helsevesenet også blir påvirket av andre forhold enn myndighetenes krav til tellekanter og standardiserte behandlingsformer.

Les kronikken >> Fag eller byråkrati?

 

Endelig juleferie - men hva så?

Mange barn og voksne ser frem til juleferien. Likevel er det viktig å huske at minst en elev i hver klasse gruer seg til å starte på skolen igjen etter nyttår. I denne kronikken setter Trude Havik fokus på hva foreldre og lærere kan gjøre for å lette overgangene mellom ferier og hverdager for disse barna.

Les kronikken >> Endelig juleferie - men hva så?

 

3 nye bokomtaler, omtalt av Vegard Schancke:

Hvordan krenkede barn blir syke voksne er skrevet av Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss. Forfatterne illustrerer og dokumenterer hvordan erfaringer med vold, overgrep, mobbing, utestenging, ydmykelse og misbruk er toksisk (giftig) for mennesket og resulterer ofte i langvarig skade og sykdom. Kirkengen og Brandtzæg Næss har levert en ytterst interessant, fagkritisk, innsiktsfull og nyskapende bok om et utfordrende tema – forholdet mellom krenkelse og sykdom. 

 

Sosiale landskap og sosial kapital er en grunnbok i temaet og retter seg mot fagfolk og studenter innen flere fagområder. Per Morten Schiefloe beskriver, illustrerer og dokumenterer forskning og kunnskap om nettverk og nettverksforskning gjennom gode eksempler og forståelige modeller. «Schiefloes bok er definitivt et viktig bidrag til vår forståelse av moderne folkehelsearbeid", skriver Vegard Schancke i omtalen av boka.

 

Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler. EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen, er skrevet av Martin Hennig. Hovedtema for boken er forholdet mellom EU- og EØS-rettens krav om fritt varebytte på den ene siden, og på den andre siden de enkelte staters muligheter til å iverksette restriksjoner på import, salg og markedsføring av ulike rus- og næringsmidler. Boken et juridisk verk, men kan likevel godt leses av andre med interesse for folkehelsespørsmål, regulatoriske virkemidler og helse-/sosial-/velferds- og næringspolitikk.

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.