forebygging.no nyhetsbrev

Forebygging.no/tidlig innsats

Forebygging.no tilbyr nå et tilrettelagt område for alle som er opptatt av tidlig forebyggende arbeid. Her finnes fagstoff som artikler, kronikker, bokomtaler, rapporter og kunnskapsoppsummeringer. Du finner også relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. Redaksjonen i forebygging.no vil fortløpende beskrive og publisere aktuelle tiltak og tjenester rettet mot tidlig forebyggende innsats.

Gå til >> tidliginnsats.forebygging.no

 

Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom

Aase Sundfær har fulgt 31 kvinner med rusproblemer og barna deres gjennom 25 år. I denne artikkelen får vi innblikk i livssituasjonen til mødre og barn gjennom fem livsfaser: sped- og småbarn, førskole, skole, ungdomstid og det å være ung voksen i familier med rus/psykisk sykdom. Det overordnede temaet i studien er hvordan de har mestret tilværelsen med henhold til rusmisbruk, omsorg for barn, familiedannelse, arbeid, helse og utdannelse.

Les artikkelen >> Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom

 

Helseknaggen - et verktøy i møte med eldre, helse og alkohol

Helsepersonell har en viktig rolle i møte med eldre. Samtaler om helse, kosthold, alkohol og andre livsstilsområder bør være en naturlig del av oppfølgingen. I flere bydeler i Oslo har de tatt i bruk verktøyet Helseknaggen. I denne praksiserfaringen beskriver Ruth Manskow Løken hvordan Helseknaggen kan benyttes i møte med eldre, helse og alkohol.

Les praksiserfaringen >> Helseknaggen - et verktøy i møte med eldre, helse og alkohol

 

Hva betyr den nye MDMA/ecstasy-bølgen?

Etter en bølge av ecstasy på 1990-tallet, forsvant det nesten helt en periode. Nå ser vi at stoffet dukker opp igjen under navn som MDMA, Molly eller Emma. Hvordan virker det, og hva gir det av risiko og skadeeffekter? Actis inviterte til fagkonferanse 14.desember, og forebygging.no filmet foredragene.

Filmopptak fra konferansen >> Hva betyr den nye MDMA/ecstasy-bølgen?

 

Hvordan gjøre fadderuken til en god start for alle?

Prosjekt Lykkepromille har som mål å redusere de negative konsekvensene av alkohol blant studenter. I denne praksiserfaringen viser Christine Holm Berntzen hvordan man kan jobbe systematisk med fadderorganisasjonene, for å legge til rette for at studentmiljøet skal ha plass til alle, enten de drikker alkohol eller ikke.

Les praksiserfaringen >> Hvordan gjøre fadderuken til en god start for alle?

 

Nye bokomtaler:

Rusmiddelavhengighet

Boka "Rusmiddelavhengighet" er skrevet av Terje Simonsen. I følge Vegard A. Schancke, som har lest og omtalt boka, fremstår den som en avhengighetsmedisinens ABC. «Dette er en oversiktlig og velformulert bok som tar leseren gjennom basiskunnskap om avhengighet, rusmiddelpanoramaet, risiko- og beskyttende faktorer, forebyggende perspektiver, møte med, utredning og ikke minst behandling av rusmiddelavhengige i primær- og spesialisthelsetjenesten».

Fortellinger om doping og kroppskultur

I boka «Fortellinger om doping og kroppskultur» tar Bjørn Barland oss med på en reise inn i treningssentrenes og helsestudioenes verden. Han ønsker å finne svaret på hvorfor unge mennesker, særlig menn i alderen 18-23 år, velger å bruke doping. «Gjennom feltarbeid, deltakende observasjon og intervjuer, deler de unge mennene sine tanker. På en respektfull måte formidler Barland informantenes intensjoner og tanker om egen kropp. Noen ganger er det morsomt å lese, andre ganger tankevekkende og trist», skriver Beate Steinkjer i sin omtale av boka.

Konstruktive hjelpesamtaler

Vegard A. Schancke har lest og omtalt boka «Konstruktive hjelpesamtaler». Cato R.P. Bjørndal, som er forfatter av boka, har samlet Nordens største videobaserte forskningsmateriale om veiledning. «Dette unike materialet, koplet med en stor bredde i faglige referanser, danner grunnlag for et solid kunnskapsgrunnlag, konkrete eksempler og råd om praksis», mener Schancke.

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.