forebygging.no nyhetsbrev

Begynnelsen på slutten for nye psykoaktive stoffer?

Inntoget av nye psykoaktive stoffer (NPS) på det norske narkotikamarkedet har vakt bekymring siden starten av 2000-tallet. Ola Røed Bilgrei, stipendiat ved Folkehelseinstituttet, skriver i denne artikkelen at bruken synes å være marginal og beslagene går nedover. I tillegg beskriver han en endring på de brukerstyrte internettsidene, hvor de som har erfaring med stoffene har mer fokus på sikkerhet og skadereduksjon. Kan den brukerstyrte effektive og hurtige spredningen av informasjon i disse nettforumene være forebyggende, og bidra til begynnelsen på slutten for markedet for NPS i Norge?

Les artikkelen >> HER

 

«Heldig er den ungdommen som har teite foreldre» - arbeidsseminar for voksne som jobber med barn og unge

«Jeg har foreldre som stoler på meg, vi snakker om ting og de bryr seg veldig mye om meg, de blander seg faktisk inn i alt! Noe som er litt drygt…men også litt trygt, da». Det sier en tenåringsjente, på et arbeidsseminar for voksne som jobber med barn og unge i Sunndal. Kjersti Ramsøy-Halle, avdelingsleder ved kulturtjenesten i Sunndal kommune, forteller om hvordan de, i samarbeid med KoRus-Midt, gjennomførte arbeidsseminaret «Heldig er den ungdommen som har teite foreldre».

Les praksiserfaringen >> HER

 

Helt normalt å spørre om alkohol!

Hvorfor er det så vanskelig for helsepersonell å snakke med eldre om alkoholbruk? I denne kronikken beskriver Torgeir Gilje Lid, Spesialist i allmennmedisin, fastlegenes muligheter og begrensningene for å kunne avdekke alkoholrelaterte helseplager hos eldre pasienter. Gilje Lid mener at vi må gjøre det til noe helt normalt å spørre om alkohol. Det vil over tid bidra til økt kunnskap om sammenhenger mellom alkoholforbruk og helse, blant den eldste delen av befolkningen.

Les kronikken >> HER

 

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv

Hvordan styrker vi barnas robusthet? Dette spørsmålet blir belyst i boka «Robuste barn», skrevet av Per Schultz Jørgensen. Forfatteren gir et innblikk i hva robusthet er, og setter begrepet inn i et historisk-sosiologisk perspektiv. Vegard A. Schancke, seniorrådgiver ved KoRus-Nord, har omtalt boka. Schancke skriver at Jørgensen mestrer å dra forskningen ned til hverdagsplanet, og tilbyr leseren en ramme for tenkning, strategier og tiltak som fremmer robusthet hos barn og unge.

Les bokomtalen >> HER

 

Kommunen og utelivsbransjen – medspillere og motspillere

I denne artikkelen beskriver Bergljot Baklien og Kristin Buvik, forskere ved Folkehelseinstituttet, hvordan et utvalg norske kommuner forvalter og håndhever alkoholloven i utelivet. Gjennom fortellinger fra kommunale byråkrater får vi innblikk i den vanskelige balansegangen mellom det å ivareta og veilede ansatte i utelivet på den ene siden, samtidig som man på den andre siden representere «riset bak speilet» gjennom kontrollerer og sanksjonerer.

Les artikkelen >> HER

 

Bedre overgang til videregående opplæring som tiltak mot frafall

Feilvalg av fag på videregående utdanning kan være en årsak til frafall i videregående skole. I denne erfaringsteksten forteller Ronny Olsen, koordinator på Oppfølgingstjenesten ved Bodin vgs, hvordan de har jobbet systematisk for å forbedre samhandlingen med grunnskolen ved overgangen til videregående opplæring. Gjennom felles plan- og informasjonsarbeid, gjennomføring av plenumsmøter for elever og foreldre på ungdomstrinnet og hospitering for elevene, erfarer de positive resultater.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

Inge Nordhaug har forfattet en bok om et alvorlig, men viktig tema. Det skriver Ingeborg Tveter Thoresen, i sin omtale av boka. Boka er praksisnær, ved at fagstoffet knyttes til et barnehagebarn og en elev. Samtidig viser Nordhaug til oppdatert forskning og forpliktelsene i normative dokumenter. Hvert kapittel oppsummeres og følges med refleksjonsspørsmål eller en oppgave til drøfting. I følge omtalen er dette et godt bidrag til økt kunnskap og kompetanse for lærere i skole og barnehage om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Les bokomtalen >> HER

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.