forebygging.no nyhetsbrev

Brukerundersøkelse forebygging.no

Vi håper du kan bruke 1-2 minutter på å hjelpe oss til å gjøre nettsidene våre mer brukervennlige og tilpasset dine behov.

Lenka finner du >> HER

 

Praksiserfaring: Festen i helga var mandagens «snakkis» - nå er avholdenhet kult!

I Frosta kommune har generasjonsfester på grendehus i mange år vært tradisjon, og konfirmasjonsalderen har vært inngangsporten til fest og alkohol – gjerne medsendt av mamma eller pappa. Denne praksiserfaringen er fortalt av Camilla Bøkestad, SLT-koordinator i Frosta kommune. Hun beskriver hvordan kommunen gjennom tverretatlig satsning på rusforebygging, foreldremøter og bruk av Ungdata-resultater har bidratt til mer bevisste og restriktive foreldre. De unges alkoholbruk har etter dette gått ned.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Artikkel: Diskurser om avhold og måtehold. En studie av rusdiskurser og skadereduksjon i Blå Kors og Kirkens Bymisjon

Blå Kors og Kirkens Bymisjon er sentrale aktører i rusfeltet, og deler en felles målsetning om å hjelpe mennesker med rusproblemer. Selv om organisasjonene har et felles mål og opphav, har de valgt ulike strategier i sitt arbeid med rus. I denne artikkelen beskriver samfunnsviter Jon-Ove Flovik Olsen grunnlaget for de to organisasjonenes motsetninger, og peker på hvilken sammenheng dette har med gruppenes nåværende holdninger til skadereduksjon.

Les artikkelen >> HER

Artikkelen til Flovik Olsen skapte reaksjoner. I en kronikk tar Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors Norge, et oppgjør med påstander i artikkelen som han mener er forutinntatte og feilaktige.

Les kronikken >> Avholds- og måteholdsdiskurs: Rusdebatt før og nå

 

Bokomtale: Helsehjelp til personer med rusproblemer

Fagpersonenes evne til respektfull tilstedeværelse, etisk bevissthet, innlevelse og empati, ansees som avgjørende for å skape hensiktsmessig endring. Dette er ifølge Vegard A. Schancke, som har omtalt boka, et av hovedbudskapene i denne antologien. Stian Biong og Siri Ytrehus er redaktører. Boka presenterer ulike behandlingsmodeller og tiltak, men det poengteres at det verken er en vei inn til – eller en vei ut av – problemene. Schancke mener den inneholder mange praktiske eksempler som gir liv til modeller, forskning og teoristoff.

Les bokomtalen >> HER

 

Praksiserfaring: Ungdata-arbeid i Ålesund: Bak tallene - fram mot konkrete tiltak

Ålesund kommune har tatt ungdomsmedvirkning på alvor i oppfølging av Ungdata-arbeidet. Gjennom Ungdata-seminar og ungdomskonferanse, har kommunen fått et godt grunnlagnår det skal legges planer for forebyggende ungdomsarbeid i kommunen. I denne praksiserfaringen forteller Kolbjørn Gjære, rådgiver ved KoRus-Midt, hvordan ungdommer, foreldre, offentlige instanser og frivillig sektor ble inkludert.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Bokomtale: Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

Å jobbe med skolemiljø er ingen «quick fix» eller noe man gjør én gang. Selma Therese Lyng og Ingunn Marie Eriksen er forfattere av denne boka, og mener at mye mobbing går under skolens radar. Det er det de kaller for blinde flekker. Videre bruker de begrepet harde nøtter om utfordringer som går igjen og som det er vanskelig å få bukt med. Boka gir kunnskap om det psykososiale miljøet i grunnskolen, og kommer med mange innspill til hva som kan og bør gjøres. Rikke Raknes, kommunalleder Oppvekst og kultur i Alta kommune, har omtalt boka.

Les bokomtalen >> HER

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.