forebygging.no nyhetsbrev

Artikkel: Eldre og deres alkoholinntak – et norsk perspektiv

Eldres helse og livsstil varierer sterkt, det samme gjelder vaner og bruk av alkohol. Denne kunnskapsoppsummerende artikkelen om alkoholbruk blant eldre i Norge er skrevet av Anne S. Helvik, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun beskriver både positive og negative konsekvenser av alkoholbruk i eldre år, men bekymring rundt helsekonsekvenser av forhøyet alkoholkonsum er hovedfokus. Forfatteren mener helsepersonell trenger mer kunnskap om alkohol og konsekvenser hos eldre, samt kompetanse i å screene for alkoholbruk slik at tiltak kan iverksettes.

Les artikkelen >> HER

 

Kronikk: Rusreformen i et forebyggende perspektiv

Før jul kom NOU 2019:26 Rusreform - Fra straff til hjelp, og den er nå ute på høring. I denne kronikken deler Helge Fredriksen, rådgiver ved KoRus-Sør, sine tanker om Rusreformutvalgets forslag. Han mener det er positivt at personer som tas for bruk og besittelse av narkotika ikke lenger skal straffes, men tilbys hjelp, behandling og oppfølging. Samtidig savner han et større fokus på det forebyggende perspektivet.

Les kronikken >> HER

 

Praksiserfaring: Når BTI-modellen møter virkeligheten, erfaringer fra implementeringsarbeid

I denne praksiserfaringen forteller Merethe Jacobsen om hvordan implementeringen av BTI- modellen «Bedre Tverrfaglig Innsats» ble gjennomført i Ibestad kommune. Hun beskriver hvordan arbeidet startet, og deler gode erfaringer og utfordringer underveis. Vi får også noen tanker om hvordan Ibestad ser ut til å løse overgangen fra prosjekt til daglig drift.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Praksiserfaring: Implementering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn i tre Lofotkommuner

De tre Lofotkommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes vedtok i 2016 å innføre opplæringsprogrammet Tidlig Inn, som er et verktøy til å snakke med foreldre om psykisk helse, alkohol/rus og vold. Kommunene har siden da samarbeidet om veiledningsmøtene i tilknytning til opplæringen i Tidlig Inn. Anne Margrete Voie Hansen og Elisabeth Torbjørnrød, begge helsesykepleiere i Vestvågøy kommune, deler i denne teksten sine erfaringer med dette arbeidet.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Filmopptak fra konferansen «Cannabis - fra forebygging til behandling»

Før jul arrangerte Actis sin årlige desemberkonferanse. Tema denne gangen var "Cannabis- fra forebygging til behandling". Temaene i foredragene handlet bl.a om mental helse, avhengighet, cannabismarkedet i Europa og forhold i land som har legalisert, medisinsk cannabis og hvordan snakke med ungdom om cannabis. Forebygging.no var til stede og filmet konferansen.

Se filmopptakene >> HER

 

Bokomtale: Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere

Hva er egentlig medvirkning? Det spørsmålet stiller bokas tre forfattere Terje Olsen, AidaTesfai og Adrian Lorentsson. De har alle erfaringer fra medvirkningsarbeid. Boka er skrevet som en introduksjon til ungdom og unge voksne som trenger råd og kunnskap for å drive med medvirkning, slik at de står litt bedre rustet. Ifølge Rikke Raknes, som har skrevet denne omtalen, er det en lettlest bok som passer målgruppa. Den inneholder blant annet mange praktiske eksempler på hvordan medvirkning bør, og ikke bør være.

Les bokomtalen >> HER

 

Bokomtale: Hjem-skole-samarbeid

Hjem-skole-samarbeid er viktig. Unn-Doris K. Beck har skrevet en bok om dette tema, hvor hun åpner opp for refleksjoner knyttet til foreldrerollen i skolen. Hjem-skole-samarbeid er så mye mer enn foreldremøter, utviklingssamtaler og at foreldre sørger for at lekser blir gjort. Reidar Dale, rådgiver ved KoRus-Bergen, har omtalt boka. Han mener den presenterer relevante perspektiv og legger til rette for gode refleksjoner om muligheter og utfordringer i samarbeidet.

Les bokomtalen >> HER

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.