forebygging.no nyhetsbrev

Artikkel: Bakkebyråkrater er våre kamerater
Hva skjer når myndighetenes beslutninger skal implementeres av fagfolk på bakkeplan? I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, seniorforsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom myndighetenes beslutninger og virkeligheten. Innblikk i disse prosessene kan være nyttige for å forstå gapet mellom loven på papiret og policy på bakkeplan.

Les artikkelen >> HER

 

Artikkel: Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer
Fritidsklubbene har vært med oss siden 1950-tallet og har over tid utviklet en særegen utforming og metodikk rettet mot ungdomsperioden. Ivar Frønes, Seniorforsker ved NUBU, har i denne artikkelen sett på fritidsklubbenes utvikling, utforming og utfordringer. Han mener klubbenes særegne utforming – samspillet mellom gruppevirksomhet og åpen virksomhet – gjør det mulig for klubbene å fungere både som forebyggende arbeid og som en grunnleggende arena for ikke-formell kvalifisering.

Les artikkelen >> HER

 

Bokessay: Yt etter evne, få etter behov
«Yt etter evne, få etter behov» av Olaug Nilssen er en sterk, trist, men iblant også morsom leseopplevelse. Den er også et godt eksempel på at en roman kan gi verdifull utdypning av faglitteraturen. Boka utfyller forskning om hvordan kommunene strever med å oppfylle velferdsstatens løfter til funksjonshemmede og deres pårørende. Det skriver Bergljot Baklien i dette bokessayet. 

Les essayet >> HER

 

Praksiserfaring: Hvorfor akkurat han?
«Tårer renner nedover kinnene. Hodet presser han ned mot bakken. Kroppen verker. Han blir liggende. Rører seg ikke. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor akkurat han?». Pernille Strindin har skrevet en novelle om det viktige temaet rus og bilkjøring, som dessverre er aktuelt for både ungdom og voksne. Novella inviterer til en kritisk refleksjon om hvilke dilemmaer som belyses i fortellingen og hvilke alternativer handlingsmuligheter som kan være til stede.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Bokomtale: Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle
Dette er en forholdsvis lettlest dansk bok med mange konkrete råd om hvordan gi hjelp og tilrettelegge hverdagen for barn og unge med alkoholskader. Det skriver Kristin Håland i denne bokomtalen. Hun mener forfatterne Inger Thormann og Marchella Broccia klarer å oppfylle intensjonen om å skape mer forståelse for de komplekse utfordringer til barna og deres familier, samtidig som de ivaretar et mestrings- og ressursperspektiv på barna.

Les bokomtalen >> HER

 

Bokomtale: Den nye velferdsstatens historie: Ekspansjon og omdanning etter 1966
Denne boka gir mye kunnskap og mange detaljer, samtidig som den ikke mister de store linjene av syne, skriver Bergljot Baklien i denne omtalen. Forfatterne Ellingsæter, Hatland, Haave og Stjernø viser hvordan utviklingen er et samspill mellom et endret arbeidsliv, nye familieformer, en aldrende befolkning, økt innvandring, endret sykdomsbilde og medisinske framskritt på den ene siden, og skiftende politiske maktforhold og nye ideologiske strømninger på den andre.

Les bokomtalen >> HER

 

Koordinatorrollen, og hvordan sikre samordnet og helhetlig oppfølging
Kari Hjertholm Danielsen, rådgiver ved KoRus-Nord, problematiserer i denne artikkelen hvordan kommunene kan sikre en helhetlig og samordnet oppfølging av brukerne innen helse- og rusomsorgen. Brukere av helse - og omsorgstjenester kan ha flere hjelpebehov som ytes av ulike instanser i kommune- og spesialisthelsetjeneste, og en koordinator skal sikre at tilbudet til brukeren henger sammen.

Les denne artikkelen >> kommunetorget.no

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.