forebygging.no nyhetsbrev

Sykdomsbyrde som følge av bruk av alkohol og illegale rusmidler i Norge, 2013

Folkehelseinstituttet publiserte denne uken en detaljert rapport om sykdommer og risikofaktorers betydning for både dødelighet og helsetap i den norske befolkningen, basert på resultater fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet – the Global Burden of Disease. I denne kronikken viser Ann Kristin Knudsen, en av forskerne bak rapporten, at bruk av alkohol og illegale rusmidler utgjør en vesentlig andel av sykdomsbyrden i Norge, både totalt, og særlig blant unge menn.

Les kronikken >> Sykdomsbyrde som følge av bruk av alkohol og illegale rusmidler i Norge, 2013

 

Du får ikke være med i leken! Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek

I denne kronikken gir Anne Helgeland, seniorforsker og familieterapeut ved Sørlandet sykehus, et innblikk i hvordan mobbing og utestengelse fra lek kan oppleves av barn i barnehage. Hun beskriver også hva de voksne kan gjøre, for at flest mulig barn i barnehagen får muligheten til å leke og få venner.

Les kronikken >> Du får ikke være med i leken! Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek

 

Styrket pårørendestøtte?

Vil de foreslåtte endringene i helse- og omsorgstjenesteloven «§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende» bidra til bedre pårørendestøtte i form av informasjon, opplæring, veiledning, avlastning og omsorgsstønad? Dette spørsmålet blir grundig diskutert og vurdert i denne kronikken av Alice Kjellevold, dr. juris og professor i helserett ved Universitetet i Stavanger.

Les kronikken >> Styrket pårørendestøtte?

 

Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebygging

Det har vært uttrykt bekymring for risiko forbundet med at barn starter i barnehagen fra ett års alder. I denne artikkelen presenterer og diskuterer Henrik Daae Zachrisson og Eric Dearing det forskningsmessige grunnlaget ved å se på barnehagebruk som en risiko for utvikling av atferdsvansker. Kan det være at barnehagen i stedet har potensiale for å være en viktig arena for forebygging av atferdsvansker?

Les artikkelen >> Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebygging

 

Leder må håndtere ansatte som kommer i bakrus på jobb

Rusproblematikk er relevant i alle sektorer og bransjer i arbeidslivet. Mange bekymrer seg for ansatte og kollegaer, men det er ikke alle som gjør noe med bekymringene. I denne kronikken gir Elisabeth Ege, direktør i Akan, konkrete råd om hva en leder bør gjøre om en ansatt kommer påvirket eller i bakrus på jobb.

Les kronikken >> Leder må håndtere ansatte som kommer i bakrus på jobb

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.