forebygging.no nyhetsbrev

Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling, har skapt nasjonal debatt. Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. Skule Wigenstad engasjerer seg i debatten, og stiller i denne kronikken spørsmålet: Vil et krav om skjenkebevilling føre til mindre alkoholrelaterte skader, eller vil det bety slutten på russetreff?

Les kronikken >> Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

 

Spilleproblemer og eldre 

«Spilleproblemer og eldre» er en kunnskapsoppsummerende artikkel av Miroslava Tokovska og Hans-Jørgen Wallin Weihe. Artikkelen belyser i hovedsak problemer knyttet til spilling hos eldre. Samtidig understreker forfatterne at spill også gir muligheter for sosial kontakt, og kan være hensiktsmessig i behandling og rehabilitering. Artikkelen baserer seg på kunnskapsgjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning, samt erfaringer fra arbeidsfeltet.

Les artikkelen >> Spilleproblemer og eldre 

 

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring

Bergljot Baklien har omtalt boka "De frafalne. Om frafall i videregående opplæring", som er en antologi redigert av Kaja Reegård og Jon Rogstad. Boka oppsummerer viktig forskning på feltet, og ser særlig på yrkesfag, der frafallet er størst. I følge Baklien viser boka at frafall er et sammensatt fenomen, der det er viktig å forstå kompleksiteten. Flere kapitler legger vekt på å få fram ungdommens eget perspektiv. Forklaringene knyttes til den enkeltes livssituasjon og handlingsalternativer.

Les bokomtalen >> De frafalne. Om frafall i videregående opplæring

 

MAKS Uteliv Nedre Glomma regionen

MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Dick Ekeroth beskriver i denne praksiserfaringen hvordan prosjektet kom i gang, og hvordan MAKS-samarbeidet fungerer i dag.

Les denne praksiserfaringen på forebygging.no/handling

 

Recovery, «min plan, mitt prosjekt, mitt liv»

I artikkelen Recovery, «min plan, mitt prosjekt, mitt liv» skriver brukerrepresentant for A-larm og vernepleier Tommy Sjåfjell om erfaringer fra personlige- og sosiale recoveryprosesser og egne erfaring med rus og psykiske helseutfordringer. Sjåfjell vektlegger særlig hvordan Recovery tilnærming kan være verktøy i bedringsprosesser. 

Les artikkelen på kommunetorget.no

 

Følg forebygging.no på facebook

Hold deg oppdatert på blant annet nyheter, artikler, kronikker, bokomtaler og praksiserfaringer om rusforebyggende og helsefremmende arbeid på facebook.

Om du vil følge oss, søk forebygging.no og trykk «liker» >> på facebook

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.