forebygging.no nyhetsbrev

Ny nettressurs: opplæringsprogrammet Tidlig Inn

1.februar lanserte vi en nasjonal nettressurs, Opplæringsprogrammet Tidlig Inn. På nettressursen tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Sjekk ut nettressursen >> HER

 

Bokomtale: Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?

Å fordype seg i boka Generasjon prestasjon er et «must» for alle som har med barn og unge å gjøre. Det mener Ingeborg Tveter Thoresen, som har skrevet denne omtalen. Boka tar utgangspunkt i et paradoks: den allmenne bekymringen for ungdommen som har fått merkelappen «Generasjon prestasjon», og det historiske faktum at ingen generasjon til nå har hatt bedre forutsetninger for å realisere seg selv. Ole Jacob Madsen er forfatter av boka, og underbygger paradokset på solid vis, skriver Tveter Thoresen.

Les bokomtalen >> HER

 

Praksiserfaring: Relasjonsbygging handler om å stå i det over tid

Politiet er i en sentral posisjon til å møte og etablere relasjon med ungdom som har en utfordrende livssituasjon. I denne praksiserfaringen forteller Hanne Blekkan, politikontakt i Værnes lensmannsdistrikt, om hvordan hun fulgte opp en gutt det var knyttet bekymring til. Hun beskriver utfordringene hun møtte, men også betydningen av å være tålmodig og stå i relasjonen.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Bokomtale: Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst

Når barn og unge sliter, krever det samhandling og involvering av ulike faggrupper i en samtidig og koordinert innsats. Dette er et sentralt poeng i denne boka, som er en antologi redigert av Bård Johannessen og Torhild Skotheim. Den er omfangs- og innholdsrik, men ukomplisert og oversiktlig å lese. Case-beskrivelser bidrar til å gjøre fagstoffet handlingsrettet, relevant og aktuelt. Det skriver Linda Johnsen i denne bokomtalen.

Les bokomtalen >> HER

 

Kronikk: Diagnose: Gutt

«Guttene sliter i norsk skole. Og vi spør - hva er det de ikke kan? Hva er det de mangler? All erfaring tilsier at når du treffer et annet menneske du vil skape en konstruktiv relasjon til, er det mye lurere å se etter hva de kan og har, enn hva de mangler. Dette gjelder også gutter». Det skriver Ole Hamre, kunstnerisk leder for prosjektet Fargespill. Kronikken er en reaksjon på en rapport (NOU 2019: 3) om kjønnsforskjeller i skolen.

Les kronikken >> HER

 

Bokomtale: Innovasjon møter kommune

Denne antologien, redigert av Ann Karin Tennås Holmen og Toril Ringholm, drøfter hva som skjer i «møterommet» mellom innovasjon og kommune. Intensjonen er å øke forståelsen for hvordan innovasjoner tas imot, påvirker og påvirkes av kommunene. Boka er omtalt av Bergljot Baklien. Hun skriver at det kanskje trengs en økt bevissthet i kommunene, både om hva som bør bevares og hva som bør endres, og om hvordan de kan bygge en åpenhet for innovasjon og endring der det trengs. Baklien tenker at denne boka kan være et bidrag til en slik økt bevissthet.

Les bokomtalen >> HER

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.