forebygging.no nyhetsbrev

Kilder til informasjon om korona

I dag er det naturlig nok en strøm av informasjon angående den situasjonen vi står i. Noen sentrale kilder for forebygging.no sin målgruppe er helsenorge.no, fhi.no, helsedirektoratet.no, bufdir.no og udir.no. I tillegg finnes det mange kompetansemiljø som har dyktige ansatte som er tilgjengelig for råd og veiledning, det gjelder også kompetansesenter-rus. RVTS har utviklet nettressursen psykososialberedskap.no, som er rettet mot personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Der finnes blant annet en oversikt med kontaktinformasjon til ulike organisasjoner som personer i sårbare grupper kan kontakte.

Les mer >> HER

 

Artikkel: Livsmestring – samvær med dyr som mulighet

I denne artikkelen rettes søkelyset mot betydningen av samvær med dyr for barn og unge i lys av begrepet «livsmestring». Her vises det til forskning om to konkrete tiltak der barn og unge er involvert i samhandling med dyr: Inn på tunet og prosjekt Lesehund. Kunnskap om betydningen av natur og samvær med dyr er blant annet forankret i fagfeltet antrozoologi. Artikkelen er skrevet av Anne Marie Støkken, professor emerita Universitetet i Agder.

Les artikkelen >> HER

 

Artikkel: Jeg tør! Utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn

Jeg tør! Det er tittelen på en artikkel om utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn i Bærum kommune. Forfattere er Solfrid Raknes, Åshild Marki, Joakim Næss og Sandra Leborg. Resultatene viser at det er gjennomførbart å tilby engstelige barn korte KAT-kurs på skolen i skolehelsetjenestens regi. Det kan fremme barnas deltakelse, mestring, trivsel, læring og helse.

Les artikkelen >> HER

 

Bokomtale: Håndbok i familieterapi

Denne boka om familieterapi er omfattende, med 32 kapitler og 40 bidragsytere, redigert av Lennart Lorås og Ottar Ness. Samtidig er det en interessant bok, nettopp fordi den gir rom for ulike innfallsvinkler og forfattere. Det mener Maren Løvås, rådgiver ved KoRus-Stavanger, som har skrevet denne bokomtalen. Hun er selv familieterapeut, og anbefaler håndboka på det varmeste som oppslagsverk, innføring i historien omkring faget familieterapi og i spesifikke metoder.

Bokomtalen kan leses >> HER

 

Praksiserfaring: Gruppetilbud for pårørende med fokus på sosial støtte og formidling av egen erfaring

«Jeg følte meg fortapt, og har fått ny verdi og livsgnist gjennom gruppen». Det sier en av deltakerne i et gruppetilbud for pårørende i regi av Pårørendesenteret i Stavanger. Ingvil Aarrestad Godeset beskriver hvordan disse møtene praktisk gjennomføres, og ikke minst betydningen det har for den enkelte. Det å møte andre i samme situasjon, få og gi respekt, bidrar til at den enkelte føler seg anerkjent og kjenner på egen styrke. 

Les praksiserfaringen >> HER

 

Praksiserfaring: Alkoholfrie drinker for gravide

Selv om gravide frarådes å drikke alkohol i svangerskapet finnes mange gode alternative drikker å få kjøpt! Kristin Håland forteller om et nytt konsept KoRus-Sør har prøvd ut: et samarbeid mellom vinmonopolet og Jordmorforeningen i Telemark om en kveld for å snakke om alkohol, graviditet og alkoholfrie drikker. Ønsket er å gi jordmødre mer kunnskap om alkoholfrie alternativer, da det kan være med å gi et positivt bidrag inn i samtalene med gravide.

Les praksiserfaringen >> HER

 

Nærhet på avstand, brukerorganisasjoner med nye løsninger under Pandemien

Smittefaren i forbindelse med Koronaviruset tvinger frem nye løsninger også i brukergruppen. Siv-Elin Reitan i brukerorganisasjonen Marborg driver ei kvinnegruppe i Narvik. Målet er å tilby en trygg arena å være sammen på, skape et nettverk kvinnene imellom og bidra til at de ikke føler seg så alene. Da myndigheten oppfordret befolkningen til å holde seg hjemme, endret de møteplassen til en onlinegruppe som møtes to ganger i uka.

Les mer om kvinnegruppen på >> kommunetorget.no

 

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.